Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Zimski semester
1
1. stopnja
3
Odvisno od športne panoge, glej opis predmeta
2
2. stopnja
3
Sreda, četrtek
12.00 - 15.00 (sreda), 10.30 - 14.00 (četrtek)
Letni semester
3
1. stopnja
3
Sreda
16.00