Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Način izvedbe
Zimski semester
1
1. stopnja
3
Različen urnik po športnih panogah
http://www.bf.uni-lj.si/katedra-za-sportno-vzgojo/katedra/
delno preko spletne učilnice
2
2. stopnja
3
Sreda in četrtek
12.00 - 14.30
delno preko spletne učilnice
Letni semester
3
1. stopnja
3
Sreda (vaje v več skupinah po dogovoru)
16.00 - 18.00
delno preko spletne učilnice