Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Zimski semester
1
1. stopnja
5
Torek
16.00 - 20.00
Letni semester
2
1. stopnja
6
Torek
12.00 - 14.00 (predavanja), 14.00 - 16.00 (seminar)
3
1. stopnja
6
Torek (predavanja), Petek (vaje)
12.00 - 14.00 (predavanja), 8.00 - 10.00 (vaje)