Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Način izvedbe
Letni semester
1
1. stopnja
4
Sreda
11.00
izključno s fizično prisotnostjo
2
1. stopnja
5
Ponedeljek
8.00
izključno s fizično prisotnostjo
3
2. stopnja
5
Ponedeljek
10.00
izključno s fizično prisotnostjo