Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport

Vsak zunanji študent lahko vpiše katerikoli obvezni predmet prvo- in drugostopenjskih študijskih programov UL FŠ, ki se bo izvajal v študijskem letu 2020/2021. Predmetniki so objavljeni v zbornikih študijskih programov na spletni strani fakultete. Za vse informacije se obrnite na študentski referat Fakultete za šport.