Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Zimski semester
1
1. stopnja
8
Torek, četrtek (predavanja), sreda (vaje)
Predavanja:12.00 - 14.00 (torek), 10.00 - 12.00 (četrtek), vaje: 10.00 - 13.00 (sreda)
2
1. stopnja
3
Torek (vaje), sreda (predavanja)
8.00 - 10.00 (predavanja), 8.00 - 10.00 (vaje)
3
1. stopnja
5
Torek, četrtek
9.00 - 11.00 (torek), 12.00 - 14.00 (četrtek)
4
2. stopnja
6
Ponedeljek (predavanja in seminar), Sreda (predavanja), Četrtek (vaje)
Predavanja: 15.00 - 17.00 (ponedeljek), 8.00 - 10.00 (sreda), seminar: 14.00 - 15.00, vaje: 9.00 - 11.00
5
2. stopnja
4
Petek
12.30 - 15.00
6
2. stopnja
5
Ponedeljek
11.00 - 13.00
Letni semester
7
1. stopnja
4
8
1. stopnja
4
9
1. stopnja
4
10
1. stopnja
4
11
1. stopnja
5
12
1. stopnja
4
13
1. stopnja
4
14
2. stopnja
6