Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Način izvedbe
Zimski semester
1
1. stopnja
4
Petek
13.00 - 16.00
v celoti preko spletne učilnice
2
1. stopnja
4
Petek
13.00 - 16.00
v celoti preko spletne učilnice
3
1. stopnja
4
Petek
13.00 - 16.00
v celoti preko spletne učilnice
4
1. stopnja
4
Torek
17.50 - 20.45
v celoti preko spletne učilnice
5
1. stopnja
4
Torek
17.50 - 20.45
v celoti preko spletne učilnice
6
1. stopnja
4
Torek
14.30 - 17.50
v celoti preko spletne učilnice
7
2. stopnja
6
Torek (od 19. 10. 2021 dalje)
9.00 - 11.10
v celoti preko spletne učilnice
8
2. stopnja
6
Četrtek
16.15 - 19.15
izključno s fizično prisotnostjo
Letni semester
9
1. stopnja
4
Torek in petek
Torek (17.50), petek (8.00)
10
1. stopnja
4
Torek in petek
Torek (13.00), petek (10.25)
11
1. stopnja
4
Urnik in način izvajanja še nista določena!
Urnik in način izvajanja še nista določena!
12
1. stopnja
4
Torek in petek
Torek (13.00), petek (10.25)
13
1. stopnja
4
Torek in petek
Torek (13.00), petek (10.25)
14
2. stopnja
6
Ponedeljek
16.15