Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Zimski semester
1
1. stopnja
4
Torek
17.50
2
1. stopnja
4
Torek
14.40
3
1. stopnja
4
Petek
13.00
4
1. stopnja
4
Torek
17.50
5
1. stopnja
4
Torek
14.40
6
1. stopnja
4
Torek
14.40
7
1. stopnja
4
Torek
14.40
Letni semester
8
1. stopnja
4
Torek in petek
17.50 (torek), 8.00 (petek)
9
1. stopnja
4
Torek in petek
15.25 (torek), 13.00 (petek)
10
1. stopnja
4
Torek in petek
13.00 (torek), 10.25 (petek)
11
1. stopnja
4
Torek in petek
17.50 (torek), 8.00 (petek)
12
1. stopnja
4
Torek in petek
15.25 (torek), 13.00 (petek)
13
2. stopnja
6
Ponedeljek
16.15
14
2. stopnja
6
Ponedeljek
16.15
15
2. stopnja
6
Ponedeljek
8.00
16
2. stopnja
6
Ponedeljek
16.15