Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Zimski semester
1
1. stopnja
4
2
1. stopnja
4
3
1. stopnja
4
4
1. stopnja
4
5
1. stopnja
4
6
1. stopnja
4
7
1. stopnja
4
Letni semester
8
1. stopnja
4
9
1. stopnja
4
10
1. stopnja
4
11
1. stopnja
4
12
1. stopnja
4
13
2. stopnja
6
14
2. stopnja
6
15
2. stopnja
6
16
2. stopnja
6