Datum objave: 30.11.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

strokovni23

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo že šesto leto zapored podelili priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivnem vzdušju na članicah in rektoratu. Podelitev je potekala v okviru Tedna Univerze, tedna svečanih dogodkov, ki jih tradicionalno prirejamo ob obletnici ustanovitve najstarejše slovenske univerze. 

Prejemnice in prejemnike priznanj je nagovoril tudi rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič. »Na Univerzi v Ljubljani je zaposlenih več kot 2000 strokovnih sodelavk in sodelavcev od skupno okoli 6500 vseh zaposlenih na Univerzi, kar kaže na to, kako dragoceni in nepogrešljivi so vaše delo in številne naloge, ki jih opravljate. Priznanja, ki jih podeljujemo danes, so priložnost, da stopite iz ozadja, da vam izrečemo vso pohvalo in zahvalo za vaša prizadevanja in vsakodnevno reševanje težav. S tem omogočate, da največja univerza v Sloveniji deluje brez zastojev, da lahko na njej z najbolj odličnimi standardi poučujemo, raziskujemo, študiramo.«

Prejemnice in prejemnike priznanj je nagovorila tudi Barbara Bergant Kaučič, vodja finančno-računovodske službe na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in koordinatorka ključnih uporabnikov na projektu APIS za področje prodaje. 

V imenu prejemnic in prejemnikov nagrad je občinstvo nagovorila Tamara Boh, vodja Centra vseživljenjskega učenja UL. »Na prvi pogled se morda zdi, da je 76 nagrad le plod trdega dela posameznikov prejemnikov nagrad. Vendar smo posamezniki del mreže, ki učinkovito obvladuje tako vsakodnevne kot tudi strateške naloge, povezane z Univerzo. Predanost in sposobnost motiviranja sodelavcev, sodelovanje, kreativnost in strokovnost so pomembni pri razvoju novih in izboljšanju obstoječih storitev. V tej luči se lahko pohvalimo s številnimi dosežki, ki odražajo našo zavezanost kakovosti in inovacijam.«  

Priznanja za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivnem vzdušju na članicah in na rektoratu so prejeli: 

 

Alenka Burger z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani

Alenka Burger, tajnica Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, z razgledanostjo, informiranostjo, spremljanjem vseh novosti na področjih, ki jih pokriva njeno delo, zaposlenim ter študentkam in študentom ponuja najboljšo strokovno podporo. Vsako težavo rešuje celostno, vsaki in vsakemu se posveti in nevsiljivo pomaga, ob tem pa ohranja objektivnost in usmerjenost k rešitvi.

 

Nina Gršič z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Nina Gršič izjemno strokovno opravlja delo v kadrovski službi. Z odličnim poznavanjem področja, pritajeno rahločutnostjo do ljudi, preudarnimi nasveti in poglobljenimi razmisleki je nepogrešljiva sodelavka vsem zaposlenim. Pripadnost Akademiji je dokazala tudi s požrtvovalnim obsegom dela, ki ga je zahtevala uvedba sistema APIS.

 

Mateja Vidrajz z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Mateja Vidrajz s strokovnim pristopom, poznavanjem projektnih zahtev in zagnanim delom konstruktivno koordinira številne projekte na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Je nepogrešljiva članica vseh projektnih skupin, v katere je vključena.

 

Darko Klobučar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 

Darko Klobučar je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani zaposlen od leta 1996. Kot tajnik članice od leta 2008 strokovno, zanesljivo in učinkovito opravlja svoje naloge ter z vodstvom sodeluje pri upravljanju fakultete. Sodeloval je pri uvajanju novih poslovnoinformacijskih sistemov. Odlikujejo ga tudi pripadnost fakulteti, praktičnost in življenjski pristopi pri reševanju delovnih izzivov ter čut za sodelavce in študente. 

 

Urška Kovačič z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Urška Kovačič, vodja Referata za študijske in študentske zadeve na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, izkazuje rezultate dela, ki močno presegajo običajne okvire in zahteve delovnega mesta. Njene aktivnosti opazno krepijo pedagoški, znanstveni in strokovni ugled Univerze v Ljubljani in Biotehniške fakultete v domačem in mednarodnem prostoru. 

 

Greta Sorta z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Greta Sorta uspešno opravlja zahtevno delo s študenti Oddelka za agronomijo ‒ koordinira praktično usposabljanje ter pomaga pri upravljanju Hortikulturnega centra Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z odgovornim in požrtvovalnim delom ter s pogosto že kar materinskim odnosom do študentov pomembno prispevka k zagotavljanju nemotenega dela fakultete in optimalnih pogojev za sodelavce in študente.

 

Mateja Vidmar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Mateja Vidmar že 25 let učinkovito skrbi za nemoten tok pedagoškega in raziskovalnega dela na Katedri za biokemijo in kemijo živil Oddelka za živilstvo. Je zanesljiva, ustvarjalna in delovna članica, ki je skozi svojo strokovnost in zavzetost pomembno prispevala k ugledu Univerze v Ljubljani.

 

Tanja Osredkar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Tanja Osredkar skrbi za posebne študijske programe. Že samo ime pove, da ima opravka s posebnimi, zahtevnimi, strokovnimi, zaposlenimi študenti, ki želijo ob izvedbi študijskega procesa še nekaj več. In prav ta več prejmejo tudi v stikih in komunikaciji z njo. Skozi njeno delo se ves čas odražajo izjemna zavzetost, profesionalnost, natančnost, samostojnost in zanesljivost. 

 

Danilo Pavšič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Danilo Pavšič je kot sodelavec Službe za informatiko Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani skozi leta svojega delovanja postavil visoke standarde. S svojim pozitivnim odnosom je cenjen tako med strokovnimi sodelavci kot med pedagogi. S svojo predanostjo, skrbnostjo in prijaznostjo pa je neprecenljiv del kolektiva. Njegova osebnost in delo sta nam lahko vsem za zgled in spodbudo.

 

Petra Vranješ z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Petra Vranješ je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani zaposlena od leta 2005, in sicer v Enoti za doktorski študij, kjer koordinira vse procese ‒ od izbirnih postopkov za študente do študija. V dolgoletni karieri je sodelovala pri pripravi številnih dokumentov in pravilnikov na doktorskem študiju ter aktivno spremlja vse institucionalne in zakonske spremembe področja. 

 

Ekipa APIS: Benjamin BEGIĆ, Alenka Konšek, Lidija Matul, Darja Mesojedec, Mojca Potočnik Kogovšek, Slavica Simonovič in Sebastian Pepelnak s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Ekipa APIS je s pripravljenostjo za delo zunaj rednih delovnih okvirov, s pozitivno naravnanostjo in vztrajnostjo premagovala prepreke ter dokazala, da so vrednote, kot so: vztrajnost, medsebojna pomoč, zaupanje in povezanost tisto, kar loči skupino od ekipe. Ekipa je namreč veliko več, saj predstavlja mesto dodatne spodbude za sprostitev ustvarjalnega potenciala vseh članov in s tem omogoča doseganje visoko zastavljenih ciljev. 

 

Tatjana Lušina s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Tatjana Lušina je na takrat Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani prišla leta 1985 in tam ostala skoraj 40 let. Svoje delo opravlja z izjemno natančnostjo, predanostjo in srčnostjo. S svojo skromnostjo, pozitivno naravnanostjo in materinsko toplino pa študentom, pedagogom in drugim sodelavcem predstavlja varno zatočišče, kjer vedno naletijo na razumevanje in podporo. 

 

Ekipa APIS: Nataša De Wolff Ilić, mag. Barbara Dorić, mag. Bernarda Golob Hribar, Urška Hribar, Andreja Jaklič, Aleksandra Jordan, Ivana Jug, mag. Mojca Krmelj, Martina Lebar, Vidka Mužar, Jerneja Osenčič, Jasmina Sivac, Tina Stražar, Tanja Svetic, Tadeja Šekoranja, Mateja Vugrinec, Tanja Zakrajšek, Barbara Žnidaršič in Špela Žumer s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je ubrala aktiven in pozitiven pristop k uvedbi poslovnoinformacijskega sistema APIS – SAP. Pripadnost organizaciji, vestnost, zavzetost ter vztrajnost pri delu Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani prepoznava kot odlične kompetence strokovnih delavk, ki so z vodstvom verjele v uspeh projekta in uspešno sodelovale pri implementaciji SAP-a v vsakodnevno poslovanje. 

 

Ekipa APIS: Alenka Bone, Klavdija Kitek, Nives Macerl, Mateja Malešič, Anita Strmole in Urška Žnidarič s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Zaposlene v strokovnih službah Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Alenka Bone, Klavdija Kitek, Nives Macerl, Mateja Malešič, Anita Strmole in Urška Žnidarič, so s sodelovanjem pri uvajanju sistema SAP na fakulteti premagale številne izzive in zagotovile stabilno poslovanje. Njihovo predano delo je izboljšalo uporabniško izkušnjo ter omogočilo uspeh projekta kljub zahtevnemu kadrovskemu obdobju. 

 

Davorin Šinkovec s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Davorin Šinkovec je dolgoletni sodelavec finančno-računovodske službe Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in skrbi za pravočasno in pravilno izplačilo plač sodelavcem, ki so bile ne glede na zunanje okoliščine ali zdravstveno stanje v vseh letih vedno pravočasno izplačane. S pozitivnim proaktivnim osebnim pristopom in odrekanjem je poskrbel, da izzivi koronskih časov in prehod na SAP niso pustili posledic pri sodelavcih in v poslovanju fakultete. 

 

Grega Tomažin s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Grega Tomažin kot sodelavec v računalniškem centru dnevno skrbi za nemoteno delovanje mrežne infrastrukture. V času pandemije je s svojim znanjem in pripravljenostjo odigral ključno vlogo pri vzpostavitvi dela od doma. Aktivno je sodeloval pri prenovi fakultetne spletne strani, pri vzpostavitvi APIS-a, svetuje pri nabavi računalniške opreme. Odlikujejo ga skromnost, delavnost in samoiniciativnost. 

 

Ekipa APIS: Matejka Deželan Murgelj, Mirjana Erdelji, Jana Kostelec, mag. Barbara Leskovšek, Suzana Mišić, Ana Osolnik, Iva Pavlica, Uroš Perčič, Sandra Pšeničniy, nataša Svržnjak in Aljoša Zorč s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani

Obremenitev strokovnih delavcev zaradi prehoda na nov poslovnoinformacijski sistem je bila izjemna. Sodelavci so pretežni del svojega delovnika namenili učenju in pripravi podatkov za prehod na nov sistem, zunaj delovnika pa opravljanju rednih delovnih nalog. Pogosto je bilo delo opravljeno tudi ob koncih tedna, v poznih večernih urah. Zaradi njihove izjemne strokovnosti, profesionalnosti, odnosa do dela in pripadnosti so vsako dodatno obremenitev sprejeli z razumevanjem. 

 

Darinka-Ika Bartol s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Darinka-Ika Bartol je od leta 1987 zaposlena v Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2019 kot vodja strokovne službe. Z zanosom, prizadevnostjo, samoiniciativnostjo in odličnim poznavanjem področja predstavlja enega od ključnih stebrov delovanja službe. Pri delu jo odlikujejo zanesljivost, vestnost in natančnost.

 

Anja Golec s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Anja Golec že od samega začetka deluje kot gonilna sila Mednarodne pisarne Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki jo zdaj vodi. V 23 letih se je izkazala za izredno natančno, vestno, prijazno in agilno sodelavko, ki ažurno vodi in obvešča vse pristojne in zaposlene na fakulteti o razpisih in projektih, vezanih na mobilnosti in poletne šole, ter o drugih izmenjavah. Vedno z veliko mero optimizma in predanosti pomaga z odgovori na odprta vprašanja in pri reševanju zagat, ki nastajajo ob izmenjavah. 

 

Dr. Mojca Nidorfer Mojca Nidorfer s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dr. Mojca Nidorfer je v svojem skoraj tridesetletnem delovanju s predanostjo in visoko osebno angažiranostjo ključno prispevala k ohranjanju, širjenju in razvoju lektoratov ter študijev slovenščine na univerzah v tujini. Kot vodja programa Slovenščina na tujih univerzah odlično vodi 31 učiteljev, ki poučujejo slovenščino v tujini, ter sodeluje z okoli 70 učitelji in vodji slovenistik na več kot 60 univerzah po svetu. 

 

Liljana Bregar z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Liljana Bregar je od leta 1992 zaposlena na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vodja tehnično-vzdrževalne službe. S svojim delom izkazuje predanost, delavnost in strokovnost. Še posebej se je izkazala med gradnjami novih objektov fakultete in v okviru Kampusov Vrazov trg in Zaloška. Njeno znanje in povezovanje vseh sodelujočih se je izkazalo za neprecenljivo.

 

Ines Langerholc z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Ines Langerholc je sodelavka v finančno-računovodski službi. Je prijazna, spoštljiva, delovna in komunikativna. Je pomemben člen ekipe, v katero vnese ne le dobro voljo in motivacijo za delo, temveč tudi nova znanja in spoznanja. Je sodelavka, na katero se vedno lahko zaneseš. Vsakič znova preseneti s samostojnostjo, hitrostjo, kakovostjo, predvsem pa z novimi rešitvami. Nesebično pomaga drugim sodelavkam. Smo ponosni nanjo in veseli, da jo imamo. 

 

Barbara Lavrinc z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Barbara Lavrinc v študentskem referatu opravlja svoje delo kakovostno, natančno in prijazno. Študentom se skrbno posveti in vedno poišče ustrezne rešitve. Omeniti je treba obdobje, ko je v tragičnih okoliščinah v študentskem referatu ostala sama in kljub zahtevnim pogojem obvladovala vse delovne naloge. Čustveno zahtevno obdobje je prenesla z močnim pristopom in poskrbela, da študenti niso občutili posledic.

 

Ana Mendizza z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Ana Mendizza kot tehniška sodelavka na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo pokriva področje tiska, embalaže in grafične dodelave, zelo aktivno pa sodeluje tudi pri promociji fakultete in univerze. Delo opravlja vestno, izjemno kakovostno, samoiniciativno in inovativno ter je vedno pripravljena narediti še mnogo več. Je nepogrešljiv del kolektiva in ponosni smo, da je naša sodelavka. 

 

Tina Premelč z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Tina Premelč je sodelavka v Službi za promocijo. Je samoiniciativna in vedno motivirana za nekaj več. Njena volja do dela je izjemna. Je pobudnica novih inovativnih aktivnosti, saj vedno znova išče nove načine za predstavitev naše fakultete. Skrbi za družbena omrežja, pomaga pri izvedbi delavnic, izobraževanj študentov in zaposlenih, obiskuje predstavitvene sejme, osnovne in srednje šole. S promocijsko dejavnostjo, ki je pod njenim vodenjem resnično zaživela, je pripomogla k dvigu ugleda fakultete in njeni prepoznavnosti. 

 

Barbara Mlakar s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Barbara Mlakar se je Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani priključila leta 2009, najprej kot zaposlena v Kadrovski službi, nato pa kot njena vodja. Je strokovna, samostojna, vestna, zanesljiva, empatična in izredno delovna. Univerzitetna nagrada gre v prave roke in je zahvala Barbari Mlakar za njen dolgoletni trud in pripadnost Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Jasmina Balant z Rektorata Univerze v Ljubljani

Kolegica Jasmina Balant je naloge, povezane s financiranjem mladih raziskovalcev, prevzela odgovorno in natančno. Z novimi procesi se je povečal obseg dela in tudi vprašanja s strani članic, na katera je bilo treba odgovarjati hitro in strokovno utemeljeno. Jasmina Balant je nove naloge prevzela mirno, zrelo in strokovno, njene izkušnje poznavanja pravnih podlag so bile nepogrešljive. 

 

Tamara Boh z Rektorata Univerze v Ljubljani 

S pomočjo kolegice Tamare Boh smo na Univerzi lahko vzpostavili psihosocialno pomoč študentkam in študentom, Pisarno varuhinje študentov, posebno pozornost namenjamo skrbi za študente s posebnim statusom tako pri njihovem usmerjanju v primerne poklice v času vpisa kot tudi potem. Tamaro Boh odlikuje topel značaj, posluh za ranljive skupine, dostopnost in predanost delu. Aktivno sodeluje pri projektu ULTRA na področju vseživljenjskega učenja. 

 

Maša Hiti z Rektorata Univerze v Ljubljani

Maša Hiti svoje delo opravlja z ogromno strokovnega znanja, njen delovni čas pa največkrat presega okvire formalno določenega delovnega časa. Zelo pomemben je njen prispevek v projektu APIS, in sicer pri vzpostavitvi pravilnih in poenotenih rešitev pri obračunu plač znotraj članic in na ravni univerze. Pomemben je njen prispevek k vzpostavitvi notranjega sistema zagotavljanja varovanja dostojanstva in preprečevanja nasilja v akademskem okolju. Maša Hiti z neštetimi lastnostmi izstopa iz povprečja. 

 

Urša Jerše z Rektorata Univerze v Ljubljani

Urša Jerše je prevzela pisarno za prenos znanja leta 2018. Pod njenim vodstvom se je povečalo število patentnih prijav, licenčnih pogodb, odcepljenih podjetij in inovacij. Vzpostavil se je inovacijski sklad, prek katerega se financirajo idejni predlogi na področju inovacij. Urša Jerše je prepoznavnost Univerze v Ljubljani povečala tudi s promocijskimi dejavnostmi, kot je festival UNI.MINDS, ki ga je ministrstvo celo predlagalo kot splošno blagovno znamko za tovrstne dogodke na ravni države. 

 

Danijela Kotnik z Rektorata Univerze v Ljubljani

Danijela Kotnik je, odkar je prevzela vodenje visokošolske prijavno-informacijske službe, ki predstavlja prvi stik z Univerzo, izboljšala dostopnost do informacij kandidatk in kandidatov. Intenzivno je sodelovala pri vzpostavitvi novega modula enotnega informacijskega sistema, ki ga upravlja ministrstvo, in prispevala k testiranju funkcionalnosti, odpravi napak in izboljšanju rešitve. Vzpostavila je redna srečanja strokovnih služb v študentskih referatih ter s tem zagotovila pretok informacij in izmenjavo dobrih praks. 

 

Mirela Šućur z Rektorata Univerze v Ljubljani

Mirela Šućur je prispevala k prepoznavnosti umetniškega področja znotraj univerze in tudi zunaj nje. Pod njenim vodstvom in organizacijo so bile izvedene številne razstave, na katerih so se predstavili študenti različnih umetniških študijskih programov. Je vestna in natančna ter zanesljiva sodelavka. Pomemben je njen prispevek k izdaji elektronskega časopisa Kulturnica, s katerim se znotraj univerze predstavljajo dogodki in aktivnosti na področju umetnosti in kulture. 

 

Lucija Završnik Čučkin z Rektorata Univerze v Ljubljani

Lucija Završnik Čučkin je zaslužna za razvoj in oblikovanje odlične strokovne podpore na področju nacionalnega financiranja raziskovalnega dela. Še posebej je pomemben njen prispevek pri implementaciji Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Ponuja podporo raziskovalcem in strokovnim delavcem na članicah pri vseh vprašanjih, povezanih s programskimi skupinami, projekti, mednarodnim povezovanjem, nabavo raziskovalne opreme in drugih oblik aktivnosti, ki jih financira ARIS.

 

Jerneja Antlej s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani 

Jerneja Antlej je s prevzemom nalog s področja stikov z javnostjo izjemno pripomogla k prepoznavnosti fakultete. Pomembna je bila njena vloga pri prenovi spletne strani fakultete. V zadnjem obdobju je bila nepogrešljiva pri promociji prenovljenih študijskih programov fakultete. S svojo osebnostjo, odprtostjo in zavzetim strokovnim delom pripomore k temu, da na enoti v Mariboru delo nemoteno poteka tako s pedagoškega in raziskovalnega kot tudi strokovnega vidika. 

 

Mateja Norčič s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

Mateja Norčič s svojim delom, dolgoletnimi izkušnjami in poznavanjem strokovnega področja prispeva k zadovoljstvu uporabnikov knjižnice, tako študentov kot drugih obiskovalcev. Poleg tega je pomembna podpora pedagogom in raziskovalcem v okviru svojega področja dela. Skupaj s sodelavkami skrbi za spremljanje novosti, strokovnih standardov in zakonodaje za področje dela v knjižnici.

 

Miha Pate s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

Miha Pate s svojim dolgoletnim delom v referatu za študentske zadeve za 1. in 2. stopnjo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani iz leta v leto potrjuje svojo pripadnost delu s študenti ter s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami kot vodja službe za vpis in študentske zadeve opravlja pomembno vlogo tako v sodelovanju s študenti kot tudi s sodelavci fakultete. Odličnost njegovega dela in odnosa do študentov se kaže v pohvalah, ki jih posredujejo študenti. 

 

Marjetka Tuš s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani

Marjetka Tuš je s svojim več kot 30-letnim predanim delom v knjižnici nepogrešljiva podpora vsem obiskovalcem knjižnice, ne le študentom Univerze v Ljubljani, temveč tudi študentom Univerze v Mariboru. S svojim strokovnim delom prispeva velik delež k urejenosti knjižničnega gradiva. Odlikuje jo strokovno in učinkovito delo, pri tem pa na najvišje mesto daje želje in potrebe obiskovalcev ter sodelavcev na fakulteti.