Simona Gerenčer Pegan
Foto: Tünde Gallai, Besedilo: Kaja Stradovnik

Gerenčer Pegan Simona

Asist. dr. Simona Gerenčer Pegan je dejavna na področju gluhoslepote in se zavzema za enakopravnost gluhoslepih. Je soustanoviteljica in sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ter asistentka na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani.

Je univ. dipl. socialna delavka, tolmačka slovenskega znakovnega jezika, tolmačka za gluhoslepe in supervizorka na področju socialnega varstva. Na Fakulteti za socialno delo je doktorirala s področja socialnega dela v skupnosti. Za delo z osebami z gluhoslepoto se je dodatno usposabljala v tujini. Leta 2004 je napisala in izvajala prvi socialnovarstveni program za osebe z gluhoslepoto v Sloveniji, ki ga je potrdilo in sofinanciralo MDDSZ. S svojimi prispevki na teoretičnem področju je pripomogla k boljšemu razumevanju ljudi z gluhoslepoto v strokovni in širši javnosti. Leta 2011 je prejela priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in leta 2015 nagrado za izstopajoče kakovostno in strokovno delo v zadnjih petih letih. Oboje ji je podelilo MDDSZ.

Objavila je več strokovnih člankov in dve znanstveni monografiji o gluhoslepih: Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja ter Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji. Skupaj s skupino je razvila komunikacijsko napravo za gluhoslepe, ki deluje po principu Dalgarnove rokavice (tj. eden od načinov sporazumevanja z gluhoslepimi, pri čemer so črke razporejene po prstih in dlani), priredila pa jo je za slovenski jezik.