Je univ. dipl. socialna delavka, tolmačica slovenskega znakovnega jezika, tolmačica za gluhoslepe in supervizorka na področju socialnega varstva. Na Fakulteti za socialno delo je doktorirala s področja socialnega dela v skupnosti. Za delo z osebami z gluhoslepoto se je dodatno usposabljala v tujini. Leta 2004 je napisala in izvajala prvi socialnovarstveni program za osebe z gluhoslepoto v Sloveniji, ki ga je potrdilo in sofinanciralo MDDSZ. S svojimi prispevki na teoretičnem področju je pripomogla k boljšemu razumevanju ljudi z gluhoslepoto v strokovni in širši javnosti. Leta 2011 je prejela priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in leta 2015 nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih. Oboje ji je podelilo MDDSZ. 

Objavila je več strokovnih člankov in dve znanstveni monografiji o gluhoslepih: Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja ter Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji. Skupaj s skupino je razvila komunikacijsko napravo za gluhoslepe, ki deluje po principu Dalgarnove rokavice (tj. eden od načinov sporazumevanja z gluhoslepimi, kjer so črke razporejene po prstih in dlani), ki jo je predhodno priredila v slovenski jezik.