Datum dogodka:

Lokacija dogodka: Akademija za glasbo UL
Kongresni trg 1, Ljubljana

Oznaka dogodka

 • SMUL
 • Simpozij
 • Mednarodna konferenca
 • Konferenca

Hiter tehnološki razvoj in zmožnost globalne komunikacije sta značilnosti današnjega vsakdana. Skoraj univerzalni dostop do informacij in tehnologij vedno znova poraja tudi idejo, da so morda klasično pridobivanje in nega znanja ter inštitucije, ki so s tem povezane, preobsežne ali celo nepotrebne.

Zakaj je potrebno govoriti o vrednosti znanja in univerze v družbi?

Konferenco želimo posvetiti odprti diskusiji o pomenu in vrednosti organiziranega celostnega znanja in Univerze v današnji družbi, pa tudi o morebitnih spremembah oz. izboljšavah, njihovih prednostih in novih odgovornostih, ki jih moderni čas prinaša s seboj. S tem vprašanjem se srečuje mednarodna skupnost, pri čemer so pristopi posameznih družb različni. SMUL lahko s povezovanjem članov iz tujine in domovine doprinese k posebej široki diskusiji pristopov. Univerza v Ljubljani s tem dogodkom prispeva k aktivni vlogi Slovenije pri prenosu znanja in povezovanja pri reševanju aktualnih družbenih izzivov.

Dopoldanski del konference bomo posvetili plenarnim predavanjem na temo „Pomen znanja in univerze v družbi“

V tem delu bodo trije uveljavljeni znanstveniki in znanstvenice, ki delujejo na uglednih univerzah v tujini delili svoje misli in izkušnje o vrednotenju znanja drugod:

 • dr. Manja Klemenčič, predavateljica sociologije na oddelku za sociologijo na Univerzi Harvard
 • prof. dr. Dimitri Krainc, profesor nevrologije na Northwestern univerzi
 • dr. Günter Wagner, evolucijski biolog na Univerzi Yale in Univerzi na Dunaju  

V tem delu se želimo odprto dotakniti izzivov in priložnosti, ki jih prinaša moderna globalna dostopnost informacij in moderne tehnologije za vrednotenje znanja v družbi.

Kako spodbuditi vračanje slovenskih strokovnjakov iz tujine?

Veliko je govora o privabljanju uspešnih slovenskih strokovnjakov k vrnitvi v Slovenijo. Tej temi, prednostim in izzivom delovanja v tujini ter možnostim za vračanje v domovino in predvsem vprašanju, kako zagotoviti, da bodo strokovnjaki svojo uspešno delo lahko nadaljevali po vrnitvi v Slovenijo, se želimo posvetiti z okroglo mizo.

V pogovoru bodo sodelovali posamezniki z izkušnjami glede vračanja iz tujine, slovenski znanstveniki in ostali strokovnjaki, ki delujejo v tujini in se želijo vrniti v domovino, strokovnjaki z izkušnjami glede vzpostavitve sistemske ureditve vračanja strokovnjakov v domovino ter predstavniki institucij, katerih sodelovanje je potrebno da se omogoči procesu vračanja.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Univerze na Reki 
 • prof. dr. Veronika Fikfak, profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na University College v Londonu
 • prof. dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije in direktorica študijskega programa EMMIR FH UNG
 • prof. dr. Uroš Seljak, profesor astronomije in fizike na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju
 • doc. dr. David Modic, raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL, v preteklosti zaposlen na Univerzi v Cambridgu, kjer je raziskoval spletne prevare in psihološke mehanizme informacijske varnosti
 • prof. dr. Boštjan Markoli, prorektor Univerze v Ljubljani za kakovost in internacionalizacijo 
 • in drugi strokovnjaki, ki delujejo doma in v tujini.

Okroglo mizo bo povezovala mag. Nataša Briški.

Stičišče

V okviru konference se bomo še posebej osredotočili na podoktorske študente ter raziskovalce na začetku kariere in jih s tem spodbudili k vračanju v matično domovino in/ali nadaljnjem sodelovanju z njo. V ta namen bomo organizirali stičišče, v okviru katerega bodo lahko študenti in raziskovalci spregovorili o svojem raziskovalnem in umetniškem delu.

Prav tako želimo, da bi konferenca doprinesla k vzpostavitvi partnerskih sodelovanj, skupnih prijav na projekte, recipročnosti gostovanj in izmenjav študentov in zaposlenih, izmenjavi dobrih praks  ter spodbuditvi članov SMUL k vrniti v domovino.

Udeležba

Konferenca SMUL bo odprtega značaja in bo dostopna širšemu krogu obiskovalcev. Če se želite udeležiti dogodka, se prijavite prek spletnega obrazca (število udeležencev je omejeno na 200). Udeležba na konferenci je brezplačna.

Program konference bo objavljen naknadno.