Knjižnice Univerze v Ljubljani

AKADEMIJA ZA GLASBO  Knjižnica, 01 242 73 10, , Stari trg 34, 1000 Ljubljana
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO Knjižnica, 01 251 04 12, , Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE Osrednja knjižnica, 01 421 25 05, , Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
  Knjižnica Oblikovanje, 01 421 25 23, , Dolenjska 83, 1000 Ljubljana
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Centralna biotehniška knjižnica in Osrednji specializirani informacijski center za biotehniko, 01 320 30 43 (CBK), 01 320 31 61 (OSIC), , , Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
  Knjižnica in INDOK Oddelka za agronomijo, Oddelka za krajinsko arhitekturo in Študija biotehnologije, 01 320 31 07, 320 31 63, 01 320 31 60, , Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
  Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarska knjižnica, 01 320 35 46 (enota BFGO), 01 200 78 43 (enota GIS), , Večna pot 83 in 2, 1000 Ljubljana
  Oddelek za lesarstvo, INDOK in knjižnica, 01 320 36 07 (knjižnica), 01 320 36 06 (INDOK), , Rožna dolina, cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
  Oddelek za zootehniko, INDOK in knjižnica, 01 320 38 42, , Groblje 3, 1230 Domžale
  Oddelek za živilstvo in Študij mikrobiologije, Knjižnica in INDOK, 01 320 37 07 (izposoja), 01 320 37 27 (INDOK), , Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
  Oddelek za biologijo, Biološka knjižnica, 01 320 33 06, , Večna pot 111, 1000 Ljubljana
CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 01 200 34 00, , Trg republike 3, 1000 Ljubljana
  Osrednji specializirani informacijski center za tehniko, 01 200 34 32, , Trg republike 3, 1000 Ljubljana
EKONOMSKA FAKULTETA Centralna ekonomska knjižnica, 01 589 25 91, , Kardeljeva ploščad 17, 1001 Ljubljana
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO Knjižnica, 01 200 07 51, , Zoisova 12, 1000 Ljubljana
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, 01 580 51 50, , Kardeljeva ploščad 5, 1109 Ljubljana
  Osrednji specializirani informacijski center za družboslovje, 01 580 51 51, , Kardeljeva ploščad 5, 1109 Ljubljana
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Knjižnica, 01 476 82 15, , Tržaška 25, 1000 Ljubljana
FAKULTETA ZA FARMACIJO Knjižnica, 01 476 95 48, , Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana 
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Knjižnica, 01 476 85 15, , Jamova 2, 1000 Ljubljana
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  Knjižnica, 01 479 80 02, , Večna pot 113, 1000 Ljubljana 
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko, Matematična knjižnica, 01 476 65 58, , Jadranska 19, 1000 Ljubljana
  Oddelek za fiziko, Astronomska, fizikalna in meteorološka knjižnica, 01 476 65 58, , Jadranska 19, 1000 Ljubljana
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET Knjižnica, 05 676 71 40, , Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož 
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO   Knjižnica, 01 280 92 61, , Topniška 31, 1000 Ljubljana 
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO  Knjižnica, 01 477 11 61, , Aškerčeva 6, 1101 Ljubljana 
FAKULTETA ZA ŠPORT  Knjižnica, 01 520 77 47, , Gortanova 22, 1000 Ljubljana 
FAKULTETA ZA UPRAVO  Knjižnica, 01 580 55 82, , Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana 
FILOZOFSKA FAKULTETA  Osrednja humanistična knjižnica, 01 241 11 80, , Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 
MEDICINSKA FAKULTETA  Centralna medicinska knjižnica, 01 543 77 30, , Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana 
  Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Osrednji specializirani informacijski center za medicino, 01 543 77 77, , Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana 
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO Knjižnica, 059 232 71, , Večna pot 111, 1000 Ljubljana 
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA  Oddelek za geologijo, Knjižnica, 01 470 46 30, , Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana 
  Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Oddelek za materiale in metalurgijo, Knjižnica, 01 470 45 23, , Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana 
  Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Knjižnica, 01 200 32 23, , Snežniška 5, 1000 Ljubljana 
  Osrednji specializirani informacijski center za naravoslovje, 01 200 32 30, , Snežniška 5, 1000 Ljubljana 
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA  01 200 11 88, , Turjaška 1, 1000 Ljubljana 
PEDAGOŠKA FAKULTETA  Knjižnica, 01 589 23 32, , Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 
PRAVNA FAKULTETA  Knjižnica, 01 420 32 31, , Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 
  Depozitarna knjižnica Združenih narodov, 01 420 31 31, , Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 
TEOLOŠKA FAKULTETA  Knjižnica UL TEOF, 
 

Enota Knjižnica Ljubljana, 01 434 58 24, , Poljanska 4, p.p. 2007, 1001 Ljubljana 
Enota Teološka knjiižnica Maribor, 059 080 146, , Slomškov trg 20, 2000 Maribor

VETERINARSKA FAKULTETA  Knjižnica, 01 477 92 54, , Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana 
ZDRAVSTVENA FAKULTETA  Knjižnica, 01 300 11 57, , Zdravstvena pot 5, 1104 Ljubljana