Knjižnični sistem UL sestavljajo knjižnice fakultet in akademij, pridruženi članici Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica ter knjižnica pridružene članice Nacionalnega inštituta za biologijo.

Uporabniki

Uporabniki knjižnic UL so predvsem študenti, visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci ter drugi zaposleni na UL, včlanijo pa se lahko tudi drugi uporabniki. Študenti UL plačajo knjižnično članarino na matični fakulteti oziroma akademiji ob vpisu v prvi ali višji letnik in lahko s študentsko izkaznico uporabljajo vse knjižnice UL.

Iskanje virov in dostop do celotnih vsebin

Knjižnične vire je mogoče poiskati v katalogu COBISS+, dostop do celotnih vsebin plačljivih elektronskih virov je urejen prek Digitalne knjižnice UL, v Repozitoriju UL pa hranimo elektronske oblike zaključnih del študija, recenzirane objave sodelavcev UL, publikacije iz založniške dejavnosti UL, raziskovalne podatke in druge rezultate raziskav.

Knjižnice

Tabela za: Knjižnice

Knjižnica

Inštitucija

Naslov

E-mail

Telefon

Inštitucija

Akademija za glasbo

Naslov

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Naslov

Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Naslov

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Naslov

Dolenjska 83, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Večna pot 83, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Rožna dolina, cesta VIII/34, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Groblje 3, 1230 Domžale

Inštitucija

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Centralna tehniška knjižnica

Naslov

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Faculty of Education

Naslov

Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za arhitekturo

Naslov

Zoisova 12, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za elektrotehniko

Naslov

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za farmacijo

Naslov

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana 

Inštitucija

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Naslov

Jamova 2, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Naslov

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za matematiko in fiziko

Naslov

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za matematiko in fiziko

Naslov

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za pomorstvo in promet

Naslov

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož 

Inštitucija

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Naslov

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Fakulteta za socialno delo

Naslov

Topniška 31, 1000 Ljubljana 

Inštitucija

Fakulteta za strojništvo

Naslov

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana 

Inštitucija

Fakulteta za šport

Naslov

Gortanova 22, 1000 Ljubljana 

Inštitucija

Fakulteta za upravo

Naslov

Gosarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana 

Inštitucija

Medicinska fakulteta

Naslov

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Inštitucija

Medicinska fakulteta

Naslov

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Knjižnica

Knjižnica NIB

Inštitucija

Nacionalni inštitut za biologijo

Naslov

Večna pot 111, 1000 Ljubljana