Knjižnični sistem UL sestavljajo knjižnice fakultet in akademij, pridruženi članici Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica ter knjižnica pridružene članice Nacionalnega inštituta za biologijo.

Uporabniki

Uporabniki knjižnic UL so predvsem študenti, visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci ter drugi zaposleni na UL, včlanijo pa se lahko tudi drugi uporabniki. Študenti UL plačajo knjižnično članarino na matični fakulteti oziroma akademiji ob vpisu v prvi ali višji letnik in lahko s študentsko izkaznico uporabljajo vse knjižnice UL.

Iskanje virov in dostop do celotnih vsebin

Knjižnične vire je mogoče poiskati v katalogu COBISS+, dostop do celotnih vsebin plačljivih elektronskih virov je urejen prek Digitalne knjižnice UL, v Repozitoriju UL pa hranimo elektronske oblike zaključnih del študija, recenzirane objave sodelavcev UL, publikacije iz založniške dejavnosti UL, raziskovalne podatke in druge rezultate raziskav.

Knjižnice

Tabela za: Knjižnice

Naziv

Članica

Naslov

E-naslov

Telefon

Članica

Akademija za glasbo

Naslov

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana

Članica

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Naslov

Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana

Članica

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Naslov

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

Članica

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Naslov

Dolenjska 83, 1000 Ljubljana

Članica

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Članica

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Članica

Biotehniška fakulteta

Naslov

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Članica

Biotehniška fakulteta

Naslov

Večna pot 111, 1000 Ljubljana