Na Univerzi v Ljubljani deluje 38 knjižnic njenih članic. V knjižnični sistem Univerze sta vključeni tudi Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica. Za koordinacijo delovanja knjižničnega sistema so pristojni resorni prorektor, Komisija za razvoj knjižničnega sistema Univerze in Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost.

Poslanstvo visokošolskih knjižnic je izvajanje knjižničnih storitev in upravljanje z informacijami ter znanjem. S knjižničnimi storitvami in informacijskimi viri podpirajo študij ter pedagoško in raziskovalno dejavnost visokošolskih zavodov. Delujejo kot informacijski in referalni centri za znanstveno in strokovno informiranje, ki uporabnikom zagotavljajo in posredujejo informacije s strokovnih področij, na katerih deluje Univerza oziroma njene članice, ter izdelujejo osebne bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze. Nudijo podporo odprtemu dostopu v znanosti in odprtemu e-visokošolskemu izobraževanju.

Uporabniki knjižnic Univerze so predvsem študenti, učitelji, raziskovalci in drugi zaposleni na Univerzi, v knjižnice pa se lahko včlanijo tudi drugi uporabniki. Študenti Univerze v Ljubljani plačajo knjižnično članarino na matični fakulteti oziroma akademiji ob vpisu v prvi ali višji letnik in lahko s študentsko izkaznico osnovne storitve vseh knjižnic Univerze uporabljajo brezplačno.

Način poslovanja, vrste storitev in cenik določi vsaka knjižnica s pravilnikom o poslovanju. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL je sprejel Senat Univerze v Ljubljani. Osnovne storitve za uporabnike so naslednje:

 • dostop do javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih javnih podatkovnih zbirk ter informacijskih virov in njihovo uporabo,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o knjižničnem gradivu in iz gradiva knjižnic,
 • posredovanje informacij iz vzajemne bibliografske podatkovne baze COBIB.SI,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju ter uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice,
 • izobraževanje za iskanje, vrednotenje in uporabo različnih informacijskih virov,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • uporabo čitalniških mest in drugih javno dostopnih prostorov knjižnic,
 • uporabo računalniške in druge tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • seznanjanje uporabnikov z novostmi v knjižnicah,
 • dostop do prireditev in drugih dejavnosti knjižnic.

 Zloženka Knjižnični sistem UL

Pridi – v knjižnice UL in njihovo e-okolje!

Statistični podatki o knjižnicah Univerze v Ljubljani: https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statisticni-podatki-o-knjiznicah