• prof. Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo
 • izr. prof. Simon Dvoršak, operativni član Akademije za glasbo
 • prof. Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. mag. Žanina Mirčevska, operativna članica Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, predsednica sveta
 • prof. Alen Ožbolt, dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • doc. dr. Tomo Stanič, operativni član Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • prof. Mihael Dešman, dekan Fakultete za arhitekturo
 • prof. mag. Tomaž Krušec, operativni član Fakultete za arhitekturo
 • prof. Dušan Kirbiš, predstavnik Naravoslovnotehniške fakultete za umetniško področje, namestnik predsednice sveta
 • prof. dr. Ana Kučan, predstavnica Biotehniške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Jurij Selan, predstavnik Pedagoške fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Gregor Pompe, predstavnik Filozofske fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Tone Smolej, predstavnik Filozofske fakultete za področje literature
 • doc. dr. Mirt Komel, predstavnik Fakultete za družbene vede za področje kulturologije
 • Lara Jana Gabriel, Fakulteta za arhitekturo, predstavnica študentov