Svet za umetnost Univerze v Ljubljani (UL) sestavljajo predstavniki treh umetniških akademij ter fakultet, ki izvajajo študijske programe s področja umetnosti.

Članice in člani

 • prof. Marko Vatovec, dekan UL Akademije za glasbo
 • izr. prof. Simon Dvoršak, operativni član UL Akademije za glasbo
 • prof. mag. Žanina Mirčevska, dekanja UL Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, namestnica predsednika sveta
 • prof. Tomaž Gubenšek, operativni član UL Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
 • prof. Alen Ožbolt, dekan UL Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • doc. dr. Tomo Stanič, operativni član UL Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
 • prof. Mihael Dešman, dekan UL Fakultete za arhitekturo
 • prof. mag. Tomaž Krušec, operativni član UL Fakultete za arhitekturo
 • prof. Dušan Kirbiš, predstavnik UL Naravoslovnotehniške fakultete za umetniško področje, predsednik sveta
 • prof. dr. Ana Kučan, predstavnica UL Biotehniške fakultete za umetniško področje
 • izr. prof. dr. Jurij Selan, predstavnik UL Pedagoške fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Gregor Pompe, predstavnik UL Filozofske fakultete za umetniško področje
 • prof. dr. Tone Smolej, predstavnik UL Filozofske fakultete za področje literature
 • doc. dr. Živa Kolbl, predstavnica UL Ekonomske fakultete za področje kulturnega podjetništva oz. galerijske dejavnosti
 • izr. prof. dr. Mirt Komel, predstavnik UL Fakultete za družbene vede za področje kulturologije
 • Lara Jana Gabriel, UL Fakulteta za arhitekturo, predstavnica študentov
 • Katja Kadivec, UL Pedagoška fakulteta, predstavnica študentov

Vloga in naloge

Svet za umetnost UL skrbi za razvoj področja umetnosti na UL ter njeno afirmacijo:

 • spodbuja odličnost v umetnosti
 • si prizadeva povečati obseg umetniške dejavnosti in projektov na UL
 • si prizadeva za enakopraven in enakomeren razvoj vseh umetniških zvrsti in smeri na UL
 • spodbuja nove oblike predstavitve umetniških del
 • razvija in spodbuja hibridne in interdisciplinarne umetniške izraze
 • spodbuja interdisciplinarnost in povezovanje med članicami UL
 • si prizadeva, da umetnost in umetniško ustvarjanje ter poustvarjanje pridobita enakopraven položaj z znanstveno in raziskovalno dejavnostjo na UL
 • krepi vlogo/pomen raziskovanja znotraj umetniškega delovanja/dejavnosti
 • spodbuja povezovanje med področjema umetnost in znanosti
 • spodbuja sodelovanje/povezovanje z umetniškimi institucijami ter krepi sodelovanje z domačimi umetniki
 • spodbuja mednarodna sodelovanja/povezovanja ter mednarodne interdisciplinarne umetniške poletne šole in druge oblike sodelovanja in povezovanja ter krepi sodelovanje s tujimi umetniki
 • spodbuja razvoj/ureditev področja avtorskih pravic/intelektualne lastnine umetniških del
 • krepi umetnost in umetniško ustvarjalnost tudi kot gospodarsko in tržno panogo
 • spodbuja pridobitev različnih finančnih virov za umetniško dejavnost na UL
 • skrbi za utrjevanje ter nadaljnje uveljavljanje umetniških dosežkov UL znotraj univerzitetnega prostora ter v domače in mednarodno okolje
 • skrbi za prezentacijo kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti z namenom obogatitve akademske skupnosti (študentov, akademskega in strokovnega osebja) ter širše javnosti
 • si prizadeva za prisotnost in prenos umetnosti UL v vse sfere družbenega življenja na nacionalni in lokalni ravni
 • spodbuja vpetost v mednarodno okolje in s tem krepi internacionalizacijo UL skozi umetniško in umetniško-raziskovalno dejavnost
 • skrbi za krepitev družbene vloge umetnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju
 • daje pobude in predloge glede izboljšav (izvedbe) študijskih programov s področja umetnosti
 • deluje aktivno in se odziva na pomembne družbene in mednarodne dogodke in stanja
 • deluje kot intelektualni forum
 • ima ničelno stopnjo strpnosti do kakršnih koli oblik nasilja ali diskriminacije
 • spodbuja vključitev digitalizacije in novih tehnologij
 • skrbi za okolje, etičnost in enakopravnost vseh deležnikov in uporabnikov umetnosti