Oznaka:

  • Raziskovalni dosežki
  • Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost
  • Raziskovanje
  • CTR 4
  • CTR 9
  • CTR 12
  • UL FKKT

Datum objave:

Sodelavci Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FKKT) so pod vodstvom prof. dr. Polone Žnidaršič Plazl pridobili Twinning projekt z naslovom Dvojčenje za gradnjo odličnosti in inovativnih rešitev v pretočni katalizi (angl. Twinning for Building Excellence and Innovative Solutions in Flow Catalysis) – FlowCat.

Cilj projekta je razvoj kontinuirnih (bio)katalitskih procesov za valorizacijo surovin na osnovi biomase. Na UL FKKT bodo organizirali številne delavnice in predavanja, v okviru katerih bodo eminentni raziskovalci s partnerskih institucij prenašali znanje, mlajši raziskovalci pa bodo izvajali skupne raziskovalne projekte tudi na tujih partnerskih institucijah, s čimer bodo pridobili pomembno znanje, mednarodna poznanstva in izkušnje.

V izvajanje projekta bo vključenih več kot 30 sodelavcev Katedre za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo, Katedre za biokemijo, Katedre za organsko kemijo in Katedre za anorgansko kemijo. V projektu sodelujejo akademski partnerji s Politehniške univerze v Milanu, Univerze Aldo Moro v Bariju (oba Italija), Tehniške univerze v Gradcu (Avstrija) ter Katoliške univerze v Leuvnu (Belgija), poleg njih pa še podjetje Sustainable Momentum SL (Španija), pri čemer sta dva vodilna raziskovalca na sodelujočih institucijah nosilca ERC projektov.

Projekt je bil uspešen na razpisu Evropske komisije HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02 in je tretji koordinatorski projekt te vrste, ki ga je pridobila UL. Vreden je 1,5 milijona evrov, izvajati pa se bo pričel oktobra letos.

Evropska komisija v okviru programa Obzorje Evropa financira raziskovalne in inovacijske projekte za krepitev raziskav in inovacij v Evropi. Projekti »Twinning« promovirajo odličnost na področju raziskav prek povezovanja in drugih aktivnosti za usposabljanje. Ukrepi za razširitev sodelovanja in širjenje odličnosti (Widening participation and spreading excellence) v okviru programa Obzorje Evrope prispevajo h krepitvi raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti držav z nizko vključenostjo v projekte 7. Okvirnega programa in Obzorje 2020.

  • Financira EU (sl).png