Oznaka:

  • Nagrade in priznanja
  • UL FU

Datum objave:

Asistent-raziskovalec dr. Matej Babšek je prejemnik nagrade NISPAcee Mzia Mikeladze za leto 2024. Priznanje je prejel na nedavni letni konferenci mreže NISPAcee, med 23. in 25. majem 2024, v Tbilisiju v Gruziji.

"Nagrada Mzia Mikeladze mi predstavlja priznanje mednarodne odmevnosti dosedanjega raziskovalnega dela ter me hkrati motivira in navdihuje za bodoče izstopajoče znanstvene dosežke. Nagrada prav tako potrjuje primerljivost kakovosti doktorskega študijskega programa na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani s sorodnimi študijskimi programi v širšem evropskem prostoru," je po prejemu nagrade povedal dr. Babšek.

Prejel jo je za doktorsko disertacijo z naslovom Evalvacija reorganizacije centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji z vidika izbranih modelov javnega upravljanja (mentorica prof. dr. Polonca Kovač, somentorica izr. prof. dr. Nina Tomaževič), ki jo je zagovarjal junija 2023. Na konferenci NISPAcee je predstavili ključne izsledke svojega raziskovanja, o svojem delu pa je lani govoril tudi v oddaji Vroči mikrofon na Valu 202.

Nagrada potrjuje kakovost doktorskega študija na Fakulteti za upravo

Mreža šol in inštitutov za javno upravo v srednji in vzhodni Evropi (NISPAcee) nagrado Mzia Mikeladze podeljuje za izjemna doktorska dela na področju javne uprave in javnih politik, z njo pa se spodbuja raziskovanje mladih znanstvenikov na tem področju. Tako nagrada pomeni tudi veliko priznanje za doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki ga Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani izvaja skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze na Reki.

"Delo dr. Babška je presežno v več pogledih, primarno pa z vidika sinergične multidisciplinarne, tj. primarno pravne, a tudi organizacijske, makroekonomske in sociološke obravnave tematike, tako vsebinsko kot metodološko (na primer, s kombinirano uporabo normativne, primerjalne in sociološke metode, statistične analize, anket in intervjujev, fokusnih skupin, aksiološko-deontološke metode). Sama tema evalvacije reorganizacije centrov za socialno delo je bila preučena celostno, podani so bili argumentirani kritični predlogi za izboljšave, zato je zgled za podobne družboslovne študije," je prispevek nagrajenega doktorskega dela k razvoju (upravne) znanosti pojasnila mentorica prof. dr. Polonca Kovač.