Oznaka:

  • Raziskovalni dosežki
  • Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost
  • Raziskovanje
  • UL BF
  • CTR 12

Datum objave:

Odpadna hrana predstavlja velik izziv sodobnega časa. Kako jo zmanjšati in koristno uporabiti? S tem izzivom se bodo soočili partnerji na projektu Waste4Soil. V živih laboratorijih bodo iskali nove tehnološke rešitve in produkte za zmanjševanje količine odpadne hrane z reciklažo le-te v izboljševalce tal.

Projekt Waste4Soil je financiran iz programa Horizon Europe, v njem pa kot projektni partner sodeluje Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Koordinator projekta na UL BF je dr. Rok Mihelič, ki je hkrati tudi vodja živega laboratorija Slovenija – Istra. Skupno bo delovalo sedem živih laboratorijev. Slovenski bo razvijal dva proizvoda. Na osnovi tekoče frakcije bioplinskega digestata bodo v Centru algnih tehnologij na UL BF gojili mikroalge, ki jih bodo nanašali na semena rastlin za stimulacijo kalitve in rasti koren ter kasneje med rastjo foliarno na kmetijske rastline in ugotavljali biostimulativne učinke. Drugi proizvod bo trdno gnojilo/izboljševalec tal iz oljčnih tropin, trdnega dela digestata in biooglja iz oljčnih koščic ali iz žitnih plev, obogatenega s hranili in mikroalgami iz tekoče frakcije digestata.

Pomembna lastnost živih laboratorijev je, da različni deležniki aktivno sodelujejo v vseh fazah razvoja, da izrazijo svoje potrebe in podajo predloge. V projekt so tako med drugim vključili kmete, kmetijske organizacije, predstavnike živilske industrije in podjetja za ravnanje z odpadki, proizvajalce gnojil, raziskovalne in izobraževalne ustanove, predstavnike ministrstev in občin ter civilno družbo. Ti so že na uvodnem sestanku, ki je potekal februarja, poudarili, da želijo sredstva za izboljšanje tal, ki so okolju prijazna, cenovno dostopna in enostavna za uporabo. Hkrati so izkazali interes za dodatna izobraževanja s področja zdravja tal, povezovanje raziskovalcev s kmeti in čim več mreženja na terenu.

V projekt je vključenih skupno 28 partnerjev, med njimi še dva slovenska KOTO d.o.o. in ZRS Koper.

Spletna stran projekta: https://waste4soil.eu/

Znanstvena objava: Resman L., Berden Zrimec M., Žitko V., Lazar B., Reinhard R., Cerar A., Mihelič R. Microalgae production on biogas digestate in Sub-Alpine region of Europe—development of simple management decision support tool. Sustainability. 2023, vol. 15, iss. 24 (16948) https://doi.org/10.3390/su152416948

  • Financira EU (sl).png