Predsednik prof. dr. BORUT BOŽIČ e-naslov:

Člani

  • mag. TANJA VERTELJ namestnica predsednika UO UL, predstavnica vlade RS,
  • prof. dr. ANTON GRIZOLD, predstavnik pedagoških delavcev
  • prof. dr. RAJKO PIRNAT, predstavnik pedagoških delavcev
  • dr. TONE ČEŠNOVAR, predstavnik nepedagoških delavcev
  • g. JOŽE COLARIČ, predstavnik Vlade RS
  • dr. PETER UMEK, predstavnik Vlade RS
  • g. RADOVAN BOLKO, predstavnik delodajalcev
  • LAURA KOUDELA, predstavnica študentov UO UL