Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze.

Predsednik

Prof. dr. Emil Erjavec 
predstavnik pedagoških delavcev UL
e-naslov: predsednik.uo@uni-lj.si

Namestnik predsednika: dr. Bojan Rotar, predstavnik Vlade RS

 

Člani

  • mag. Matjaž Čemažar, predstavnik delodajalcev
  • dr. Tone Češnovar, predstavnik nepedagoških delavcev UL
  • Aleksander Milićević, predstavnik študentov UL
  • prof. dr. Matjaž Mikoš, predstavnik pedagoških delavcev UL
  • ga. Anita Ovčar, predstavnica Vlade RS
  • prof. dr. Samo Ribarič, predstavnik pedagoških delavcev UL
  • prof. dr. Jurij Franc Tasič, predstavnik Vlade RS