prof. dr. Igor Papič.jpgProf. dr. Igor Papič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave, od 2011 do 2013 je bil prodekan za pedagoško dejavnost, od leta 2013 do 2017 pa dekan fakultete. 

Diplomiral je leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V letih od 1994 do 1996 je bil na izpopolnjevanju v Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. Leta 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. Njegova raziskovalna dejavnost vključuje aktivne kompenzatorje, naprave FACTS (Flexible AC Transmission System), kakovost električne energije in koncepte pametnih omrežij. 

Je nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Leta 2009 je skupaj s partnerji ustanovil podjetje Reinhausen 2e, d.o.o., ki je odcepljeno podjetje Univerze v Ljubljani. Glavni dejavnosti podjetja sta inženiring ter razvoj pasivnih, hibridnih in aktivnih kompenzatorjev. Imel je vabljena predavanja na University of Manitoba, University of Manchester, SmartGrids Austria, TNB Research Kuala Lumpur, University of Alberta, Sichuan University in drugod. 

Od leta 2006 do 2017 je bil predsednik programskega sveta Tehnološke platforme za pametna omrežja. Je podpredsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, urednik mednarodne revije IEEE Transactions on Power Delivery, predsednik mednarodne delovne skupine »Cigre Joint Working Group C4.42/CIRED Continuous assessment of low-order harmonic emissions from customer installations« in podpredsednik mednarodne delovne skupine »IEEE Harmonics Modeling and Simulation Task Force«. 

Za rektorja Univerze v Ljubljani je bil izvoljen za mandatno obdobje od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2021.