logo.pngUniverza v Ljubljani (UL) je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pridobila projekt »Posodobitev pedagoških študijskih programov – Posodobitev PŠP NOO«. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) in Evropske komisije (NextGenerationEU). UL projekt izvaja v konzorciju z Univerzo v Mariboru (UM) in Univerzo na Primorskem (UP).

Namen projekta je bodoče strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju opremiti s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti. Z ozirom na krepitev odpornosti izobraževalnega sistema je v ospredju poudarek na krepitvi digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj, pri čemer je krepitvi digitalnih kompetenc namenjen najmanj petdeset odstotni delež vrednosti projekta.

Splošni cilj projekta:

Univerza v Ljubljani bo s projektom »Posodobitev pedagoških študijskih programov – Posodobitev PŠP NOO« prispevala k pripravi predloga posodobitve pedagoških študijskih programov za izpopolnjevanje z vidika krepitve kompetenc digitalnega razvoja in kompetenc za trajnostni razvoj.

Specifični cilji projekta:

  1. Priprava, izvedba in evalvacija najmanj 92 pilotnih projektov, ki bo temeljila na izdelavi vsebinsko dovršenega kompetenčnega okvira, oblikovanega v okviru projekta;
  2. Priprava strokovnih podlag in sistemskih priporočil za različne deležnike o posodobitvi pedagoških študijskih programov različnih stopenj;
  3. Diseminacija in informiranje strokovne in širše javnosti o vsebini in namenu projekta Posodobitev PŠP NOO, kar vključuje izvedbo fokusnih razprav in širšega posveta.

Višina odobrenih sredstev za projekt znaša največ 1.990.000,00 EUR in se financira iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (PP 221170 [C3K12IE – Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja-NOO-MIZŠ-MVI]).

Zaključek projekta: 30. 6. 2026

Nosilni organ: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Končni prejemnik: Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 598 ali e-pošta: 
Povezava na spletno stran Urada RS za okrevanje in odpornost: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva