gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 21. junija 2019 objavilo javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022«.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2019-2022«, je bila s prijavo uspešna.

Namen operacije je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na Univerzi v Ljubljani, in sicer preko izvedbe krajših in daljših gostovanj. Pri tem je Univerza v Ljubljani posebno pozornost namenila vključitvi slovenskega strokovnega in akademskega osebja, ki je zaposleno na institucijah v tujini, saj želi razvijati trajnejše oblike sodelovanja z njimi in tudi z institucijami, s katerih prihajajo. Gostovanja tujih strokovnjakov bodo poleg izmenjave znanja in izkušenj služila tudi k vzpostavitvi in razvijanju dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu, s ciljem vsestranskega medsebojnega sodelovanja na pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem področju. 

Cilji operacije:

  • krepitev sodelovanja in povezovanja, medsebojni prenos znanja, izkušenj ter pedagoških in raziskovalnih praks s partnerji v Evropi in svetu,
  • vzpostavitev in razvijanje dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu,
  • omogočiti študentom vseh stopenj študija, še posebej pa tistim, ki nimajo izkušnje iz mednarodne mobilnosti, mednarodno izkušnjo oz. spoznavanje in navezovanje stikov s tujimi strokovnjaki in učitelji,
  • razvoj učnega okolja, ki spodbuja odprtost, ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov študentov.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 1.184.034,00 EUR, od tega znaša:

  • prispevek Evropske unije 947.227,20 EUR (80%),
  • pripadajoča slovenska udeležba 236.806,80 EUR (20%).

Rezultati operacije

V obdobju od 1. oktobra 2019 do 30. junija 2023 je na Univerzi v Ljubljani gostovalo 144 gostujočih tujih strokovnjakov. V okviru neposredne pedagoške obveznosti, ki so jo izvajali gostujoči tuji strokovnjaki na krajšem gostovanju, je bilo vključenih 12.330 študentov.  

Zaključek operacije: 30. 6. 2023

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 541 ali e-pošta: 


Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).