gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 2. junija 2017 objavilo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij«, v okviru katere je načrtovanih 448 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih, je bila s prijavo uspešna. 

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Skupna višina sredstev za izvedbo programa na Univerzi v Ljubljani je 590.000,00 EUR, od tega

  • prispevek Evropske unije 472.000,00 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 118.000,00 EUR (20 %). 

Obdobje upravičenih stroškov: do 30. 9. 2018

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje
tel. št.: 01/2418 594 ali e-pošta: Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).