gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 2. junija 2018 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021«.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala projekt z naslovom »Mobilnost učiteljev Univerze v Ljubljani« je bila s prijavo uspešna. V okviru projekta bo na mobilnost napotenih 84 visokošolskih učiteljev iz 26 članic Univerze v Ljubljani, z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah v študijskih letih 2018-2019, 2019-2020 in 2020-2021.

Cilj projekta je nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev na tujih visokošolskih institucijah. Pri tem želi Univerza v Ljubljani posebno pozornost nameniti vzpostavitvi dolgoročnih mednarodnih partnerstev ter mrež z univerzami v Evropi in po svetu, s ciljem vsestranskega medsebojnega sodelovanja na pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem področju.

Z izvedbo mobilnosti želi Univerza v Ljubljani krepiti znanja in kompetence učiteljev ter s prenosom znanj, izkušenj in dobrih praks, pridobljenih v okviru mobilnosti, obogatiti in razvijati študijski proces ter posodabljati učne programe v smeri spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter krepitve mednarodnih kompetenc akademskega osebja, kar bo prispevalo tudi k izboljšanju kompetenc študentov.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 1.010.158,00 EUR, od tega znaša:
·       prispevek Evropske unije 808.126,40 EUR (80 %),
·       pripadajoča slovenska udeležba 202.031,60 EUR (20 %).
Rok za izvedbo operacije: do 30. 6. 2022
 
Vmesni rezultati projekta

V obdobju od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2023 je na tujih univerzah gostovalo 72 visokošolskih učiteljev Univerze v Ljubljani.

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Upravičenec
Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 541 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.