gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 28. aprila 2017 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018«.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala projekt z naslovom »Mobilnost visokošolskih učiteljev - Univerza v Ljubljani (MUL)« je bila s prijavo uspešna. V okviru projekta je bilo na mobilnost napotenih 53 visokošolskih učiteljev iz 23 članic Univerze v Ljubljani, z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah v letih 2017 in 2018.

Sofinanciranje projekta je omogočilo podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah ter prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pridobljenih v okviru mobilnosti v študijski proces. Pri tem želi Univerza v Ljubljani nameniti posebno pozornost vzpostavitvi dolgoročnih mednarodnih partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in po svetu, s ciljem razvijanja vsestranskega medsebojnega sodelovanja na pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem področju.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 575.462,00 EUR, od tega znaša:

  • prispevek Evropske unije 460.369,60 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 115.092,40 EUR (20 %).

Rok za izvedbo operacije: do 30. 6. 2018
 
Rezultati projekta
V obdobju od 1. aprila 2017 do 30. 6. 2018 je na tujih univerzah gostovalo 53 visokošolskih učiteljev iz Univerze v Ljubljani.

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenec
Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 541 ali e-pošta:
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si). 


 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.