skis

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016 – 2020 ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 26. aprila 2018 objavil dodatni javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 za študijsko leto 2017/2018 z rokom za oddajo vloge 18. 5. 2018.

Na dodatnem javnem razpisu za študijsko leto 2017/2018 je bilo izbranih 32 projektov s 17 članic, v skupni vrednosti 414.696,00 EUR.

Rok za izvedbo projektov je do 15. 9. 2018.


V spodnji tabeli so navedeni izbrani projekti iz prvega odpiranja vlog: 

Članica

Naziv projekta

Sklep/
odobrena sredstva

AG

Inovativni glasbeno-didaktični pristopi z elementi glasbene terapije pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami

14.208,00

ALUO

Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji

14.208,00

ALUO

Študentska forma viva

12.048,00

ALUO

Kako z inovativno re-uporabo materialov spremeniti odnos do odpadkov?

12.048,00

BF

Vizija prostorskega razvoja Moravskih Toplic z vključevanjem javnosti

10.968,00

BF

Novo življenje za rabljeno računalniško opremo

12.048,00

BF

Prostorska zasnova ekosocialne kmetije Korenika in njena celostna grafična podoba

13.128,00

EF

Športni klub po meri otroka

13.128,00

FDV

Analiza stanovanjske problematike v mestni občini Ljubljana

12.048,00

FKKT

Pomen okoljskih dejavnikov pri ohranjanju pisne kulturne dediščine

13.128,00

FMF

Naloge iz programiranja za vse

14.208,00

FMF

Ko formalno združi moči z neformalnim

14.208,00

FPP

Vodenje kolesarjev na Obali – Zbiranje podatkov za pripravo aplikacije

12.048,00

FPP

Slovenska terminologija v pomorstvu II

12.048,00

FRI

Vzorčna vpeljava video meritev dolžin smučarskih skokov v Smučarsko skakalnem klubu Mengeš

14.208,00

FRI

Biti na šoli

12.048,00

FRI

Sledilec medijskih objav

14.208,00

FRI

Portal za kriptografijo in računalniško varnost

14.208,00

FSD

Krepitve glasu oseb s težavami v duševnem zdravju za samozagovorništvo

12.048,00

Razvoj naprave za vadbo za moč mišic kolka, prilagojene starostnikom

14.208,00

Celostna strokovna podpora v pripravi mladih športnikov

14.208,00

Spremljanje specifičnih trenažnih obremenitev ter vpliv na splošno počutje športnikov izraženo skozi vrednosti spremenljivosti

9.888,00

FU

Analiza stanja ravnanja s starejšimi zaposlenimi v delovnem okolju in priprava multimedijskega orodja za pomoč

13.128,00

FF

Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar

10.968,00

MF

Po Kapi Aktivirajmo Možgane, po GROM

14.208,00

NTF

Platnarstvo, nogavičarstvo in modrotiskarstvo na tržiškem v sodobni preobleki

10.968,00

PF

Pomen prakse in zahtev ESČP za izvedbo glavne obravnave v upravnem sporu

14.208,00

PF

Interdisciplinarna analiza minimalne urne postavke v atipičnih oblikah dela

13.128,00

PF

Odgovornost držav za kršitev mednarodnopravnih obveznosti na področju podnebnih sprememb

14.208,00

PF

Položaj mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji

14.208,00

PF

"Ne pomeni ne": ustreznejša obravnava spolne kriminalitete

14.208,00

ZF

Sobivanje z demenco

10.968,00

 

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Izvajalec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani:
tel. št.: 01/2418 548 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.