• Ustanovljena leta 1919. 
 • 26 rednih članic (tri umetniške akademije in 23 fakultet) in tri pridružene članice (Narodna in univerzitet-na knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani).

V 2020

 • Letni prihodek UL: 383,89 mio evrov.
 • Število vseh zaposlenih: 6.458
 • Število vseh študentov: 40.607
  • od tega 3.653 tujih študentov
 • Izmenjava študentov:
  • 1.321 študentov je bilo na izmenjavi v tujini
  • 2.054 tujih študentov je bilo na izmenjavi na naši univerzi
 • Število vseh diplomantov: 7.786
 • Projekti:
  • 621 evropskih projektov
  • 167 raziskovalnih programov
  • 43 aplikativnih projektov
  • 260 temeljnih projektov
  • 677 projektov z gospodarstvom oz. uporabniki znanja - Slovenija in tujina

Podatki o številu vpisanih študentov (1,2,3 stopnja)

Podatki o številu diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija (1,2,3 stopnja)


Podrobnejše podatke zaposleni na UL lahko vidijo na sharepointu na tej povezavi.

Več informacij najdete med publikacijami v medijskem središču. 

Arhiv prejšnjih let