• Ustanovljena leta 1919.
 • Med 500 najboljšimi univerzami na svetu po Šanghajski lestvici, Timesovi lestvici in lestvici Webometrics.
 • 26 rednih članic (tri umetniške akademije in 23 fakultet) in tri pridružene članice (Narodna in univerzitet-na knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani).

V 2015

 • Letni prihodek UL: 294.157.926 evrov.
 • Število vseh zaposlenih: 5.747
 • Število vseh študentov: 40.833
 • Število tujih študentov: 2.113
 • Izmenjava študentov:
  • 1325 študentov je bilo na izmenjavi v tujini
  • 1613 tujih študentov je bilo na izmenjavi na naši univerzi
 • Število vseh diplomantov: 9878
 • Projekti:
  • 402 evropskih projektov
  • 196 raziskovalnih programov
  • 50 aplikativnih projektov
  • 147 temeljnih projektov
  • 38 CRP
  • 674 projektov z gospodarstvom oz. uporabniki znanja

Podatki o številu vpisanih študentov (1,2,3 stopnja)

Podatki o številu diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija (1,2,3 stopnja)

 

Podrobnejše podatke zaposleni na UL lahko vidijo na sharepointu na tej povezavi.

 

Arhiv prejšnjih let