• Ustanovljena leta 1919. 
 • 26 rednih članic (tri umetniške akademije in 23 fakultet) in tri pridružene članice (Narodna in univerzitet-na knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani).

V 2019

 • Letni prihodek UL: 357,64 mio evrov.
 • Število vseh zaposlenih: 6.293
 • Število vseh študentov: 37.615
  • od tega 3.094 tujih študentov
 • Izmenjava študentov:
  • 1.655 študentov je bilo na izmenjavi v tujini
  • 2.158 tujih študentov je bilo na izmenjavi na naši univerzi
 • Število vseh diplomantov: 8.264
 • Projekti:
  • 529 evropskih projektov
  • 132 raziskovalnih programov
  • 42 aplikativnih projektov
  • 247 temeljnih projektov
  • 964 projektov z gospodarstvom oz. uporabniki znanja - Slovenija in tujina

Podatki o številu vpisanih študentov (1,2,3 stopnja)

Podatki o številu diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija (1,2,3 stopnja)


Podrobnejše podatke zaposleni na UL lahko vidijo na sharepointu na tej povezavi.

Več informacij najdete med publikacijami v medijskem središču. 

Arhiv prejšnjih let