SODELOVANJE UNIVERZE V LJUBLJANI V EVROPSKIH PROJEKTIH

eu novica slika 1

Univerza v Ljubljani se aktivno in uspešno vključuje v evropske  raziskovalne,  izobraževalne in razvojne programe, ki jih financira proračun Evropske unije. V celotnem preteklem programskem obdobju (2007-2013) je Univerza v Ljubljani sodelovala v 163 projektih 7. okvirnega programa, od tega bila v 5 projektih nosilna organizacija, kar UL uvršča med vodilne raziskovalne organizacije v novih država članicah EU. V tem obdobju je UL sodelovala tudi v skupno 536 projektih drugih raziskovalnih in izobraževalnih projektih, kot so LLP, Erasmus Mundus, COST, ERA NET, EUREKA, LIFE+, CIP, itd.

V letu 2022 smo pridobili 203 novih projektov financiranih iz različnih evropskih programov (2 nova projekta Obzorja 2020, 82 novih projektov Obzorja Evropa in 119 projektov različnih drugih evropskih raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih programov, kot so Erasmus+, ERA-NET, akcije COST, ipd.), od tega je 42 takšnih, kjer je UL nosilna organizacija. Skupno število evropskih projektov, v katerih je UL sodelovala je 639, od tega v 107 projektih kot nosilna organizacija. UL v letu 2022 sodeluje v 120 projektih programa Obzorje 2020 in 88 projektih programa Obzorje Evropa.

Pri vodenju evropskih projektov je potrebno skrbeti za ustrezno finančno vodenje. Na povezavi so predstavljeni kratki napotki, na kaj je potrebno paziti pri finančnem vodenju evropskih projektov, če posebej projektov H2020 in  Obzorje Evropa, da zmanjšamo finančna tveganja.

UL med drugim, intenzivno sodeluje tudi v mnogih projektih, ki jih finančno podpirajo strukturni skladi v Sloveniji (ESRR, ESS), programi transnacionalnega sodelovanja in INTERREG. V letu 2022 UL sodeluje v 18 tekočih projektih evropskega teritorialnega sodelovanja. Ob podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj UL kot koordinator vodi štiri centre odličnosti, kot partner pa sodeluje v šestih. V sodelovanju z industrijo se je  izvajalo tudi 7 kompetenčnih centrov in en razvojni center slovenskega gospodarstva.

 

Seznam vseh EU in mednarodnih projektov (posodobljeno avgust 2023)

 

Poročila o uspešnosti UL na področju evropskih projektov

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2022 ter tekočem stanju EU projektov na UL

 

POMEMBNI PODATKI:

 • OID (Organisational Identification Code): E10209243
 • PIC (Participant Identity Code): 999923240
 • Akreditacijska številka za program Erasmus + ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE UL
 • Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
 • EuropeAid ID: SI-2010-GSP-2602095260
 • LEAR za Univerzo v Ljubljani je:

  Staska Mrak Jamnik, M.Sc.
  Head of Office for Research
  UNIVERSITY OF LJUBLJANA
  Kongresni trg 12
  1000 Ljubljana
   

KONTAKT:

Univerza v Ljubljani
Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

projekt@uni-lj.si