SODELOVANJE UNIVERZE V LJUBLJANI V EVROPSKIH PROJEKTIH

eu novica slika 1

Univerza v Ljubljani se aktivno in uspešno vključuje v evropske  raziskovalne,  izobraževalne in razvojne programe, ki jih financira proračun Evropske unije. V celotnem preteklem programskem obdobju (2007-2013) je Univerza v Ljubljani sodelovala v 163 projektih 7. okvirnega programa, od tega bila v 5 projektih nosilna organizacija, kar UL uvršča med vodilne raziskovalne organizacije v novih država članicah EU. V tem obdobju je UL sodelovala tudi v skupno 536 projektih drugih raziskovalnih in izobraževalnih projektih, kot so LLP, Erasmus Mundus, COST, ERA NET, EUREKA, LIFE+, CIP, itd.

V letu 2022 smo pridobili 203 novih projektov financiranih iz različnih evropskih programov (2 nova projekta Obzorja 2020, 82 novih projektov Obzorja Evropa in 119 projektov različnih drugih evropskih raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih programov, kot so Erasmus+, ERA-NET, akcije COST, ipd.), od tega je 42 takšnih, kjer je UL nosilna organizacija. Skupno število evropskih projektov, v katerih je UL sodelovala je 639, od tega v 107 projektih kot nosilna organizacija. UL v letu 2022 sodeluje v 120 projektih programa Obzorje 2020 in 88 projektih programa Obzorje Evropa.

Pri vodenju evropskih projektov je potrebno skrbeti za ustrezno finančno vodenje. Na povezavi so predstavljeni kratki napotki, na kaj je potrebno paziti pri finančnem vodenju evropskih projektov, če posebej projektov H2020 in  Obzorje Evropa, da zmanjšamo finančna tveganja.

UL med drugim, intenzivno sodeluje tudi v mnogih projektih, ki jih finančno podpirajo strukturni skladi v Sloveniji (ESRR, ESS), programi transnacionalnega sodelovanja in INTERREG. V letu 2022 UL sodeluje v 18 tekočih projektih evropskega teritorialnega sodelovanja. Ob podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj UL kot koordinator vodi štiri centre odličnosti, kot partner pa sodeluje v šestih. V sodelovanju z industrijo se je  izvajalo tudi 7 kompetenčnih centrov in en razvojni center slovenskega gospodarstva.

 

Seznam vseh EU in mednarodnih projektov (posodobljeno marec 2023)

 

Poročila o uspešnosti UL na področju evropskih projektov

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2021 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2020 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2019 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2018 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2017 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2016 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2015 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2014 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2013 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2012 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2011 ter tekočem stanju EU projektov na UL

Poročilo o EU razpisih in prijavah EU projektov v letu 2010 ter tekočem stanju EU projektov na UL

 

POMEMBNI PODATKI:

 • OID (Organisational Identification Code): E10209243
 • PIC (Participant Identity Code): 999923240
 • Akreditacijska številka za program Erasmus + ECHE 2021-2027: 101009159 - ECHE UL
 • Akreditacijska številka za program Erasmus + ECHE 2014-2020: 65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
 • Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
 • EuropeAid ID: SI-2010-GSP-2602095260
 • LEAR za Univerzo v Ljubljani je:

  Staska Mrak Jamnik, M.Sc.
  Head of Office for Research
  UNIVERSITY OF LJUBLJANA
  Kongresni trg 12
  1000 Ljubljana
   

KONTAKT:

Univerza v Ljubljani
Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

Pomočnik glavnega tajnika: mag. Staška Mrak Jamnik
 

 

PROGRAM OBZORJE 2020

 

Obzorje 2020

Osnovne informacije

Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki v sedmih letih razpolaga s skoraj 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. EU sredstva za raziskave večinoma dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov, toda proračunska sredstva programa Obzorje 2020 zajemajo tudi sredstva za Skupno raziskovalno središče,tj. znanstveno službo Evropske komisije, Evropski inštitut za inovacije in tehnologije ter za raziskave, ki jih izvajajo v okviru Pogodbe Euratom. Ločene razpise bodo objavili še v okviru posameznih partnerstev z industrijo in državami članicami (glejIP/13/668).

Evropska komisija je 11.12.2013 objavila delovne programe in s tem so odprla tudi prve razpise za projekte. Program Obzorje 2020 v sedemletnem obdobju razpolaga z 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. Program bo še posebej financiral projekte, ki spodbujajo evropsko gospodarstvo na podlagi znanja in ki iščejo rešitve, ki prinašajo pomembne izboljšave v vsakdanje življenje ljudi.

Obrnite se na nacionalne kontaktne točke in na nas ter začnite s pripravami!

 

Informacija o odprtem dostopu v O2020

V Obzorju 2020 je obvezen odprt dostop do vseh recenziranih publikacij iz sofinanciranih projektov v okviru tega programa pa teče tudi Pilot odprtih raziskovalnih podatkov. Več informacij je na voljo v dokumentu Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020, ki ga je pripravila dr. Mojca Kotar. Odprta dostopnost vsebine recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, ki so obravnavani v teh publikacijah, poveča vidnost in odmevnost (citiranost) publikacij.

Dokument Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020

 

 COST BESTPRAC

COST SLIKA 3

Glavni cilj COST akcije BESTPRAC je spodbuda razvoja in napredka na področju administracije transnacionalnih raziskovalnih projektov in posledično podpora odličnosti v raziskavah. Cilj pobude BESTPRAC je izboljšanje administrativnih, finančnih in pravnih postopkov pri projektih, ki so izvedeni s podporo evropskih sredstev. Tako je BESTPRAC priložnost za mreženje, širjenje in razvoj najboljših praks s tega področja, ter s tem spodbuja profesionalni razvoj administratorjev. Cilj projekta je popis najboljših praks, ki se uporabljajo pri implementaciji projektov. BESTPRAC spodbuja povezovanje administratorjev s pravnega, finančnega in administrativnega področja s ciljem preseči izolacijo tega profila osebja. BESTPRAC spodbuja mobilnost in profesionalni razvoj ter opozarja na pomembnost tega poklica.

Več informacij najdete na BESTPRAC spletni strani.