23.jpg

Urša Jerše

Pomočnik glavnega tajnika za prenos znanja, vodja Pisarne

- pregled razvojno-raziskovalnih pogodb
- licenciranje

01 24 18 528
ursa.jerse@uni-lj.si

LinkedIn
Mala pasica - 800x490 (65).jpg

Katja Cergol, LL.M

Vodja službe na univerzi za sklepanje razvojno-raziskovalnih in licenčnih pogodb

- pravna pomoč pri zaščiti in izkoriščanju intelektualne lastnine
- postopki za prevzem inovacij

070 735 592
katja.cergol@uni-lj.si

LinkedIn
velike pasice_ul spl. stran (1000 x 770 pik) (8).jpg

dr. Gabriela Droga Mazovec

Predstojnica OE za identifikacijo in zaščito intelektualne lastnine (za področje ved o življenju)

- skrbnica primerov
- svetovanje o varstvu intelektualne lastnine

070 538 284
gabriela.droga-mazovec@uni-lj.si

LINKEDIN
Mala pasica - 800x490 (67).jpg

mag. Andrej Černetič

Strokovni sodelavec za identifikacijo in zaščito intelektualne lastnine (za področje tehničnih ved)

- skrbnik primerov
- svetovanje o varstvu intelektualne lastnine

070 746 015
andrej.cernetic@uni-lj.si

velike pasice_ul spl. stran (1000 x 770 pik) (6).jpg

mag. Simona Rataj

Predstojnica organizacijske enote za strateško trženje intelektualne lastnine

- povezovanje raziskovalcev in podjetij
- promocija in strateško trženje intelektualne lastnine
- priprava raziskovalcev na predstavitve inovacij

01 24 18 533 / 070 538 283
simona.rataj@uni-lj.si

linkedin
Mala pasica - 800x490 (64).jpg

Polona Juvančič

Vodja službe za spodbujanje odcepljenih podjetij

- podpora pri pripravi prijav na podjetniške razpise in tekmovanja
- svetovanje pri pripravljalnih fazah podjetniškega procesa
- pomoč pri iskanju partnerstev in oblikovanju poslovnega modela

01 24 18 533
polona.juvancic@uni-lj.si

Linkedin
velike pasice_ul spl. stran (1000 x 770 pik) (9).jpg

Peter Alešnik

Predstojnik OE za krepitev inovacijske in podjetniške kulture

- pomoč in svetovanje o komercializaciji ustvarjenega znanja in tehnologij
- priprava in vodenje delavnic za raziskovalce in podjetja
- identifikacija in zaščita pravic intelektualne lastnine

070 403 942
peter.alesnik@uni-lj.si

Linkedin
Mala pasica - 800x490 (70).jpg

Tanja Kovačič

Samostojna strokovna delavka za podporo procesom znanja

- podpora pri pripravi prijav, izvajanju in poročanju projektov
- spodbujanje HUD-ih inovacij

01 24 18 567
tanja.kovacic@uni-lj.si

Linkedin
Mala pasica - 800x490 (69).jpg

Ciril Cerovšek

Študent

- komuniciranje z znanstveno sfero
- pomoč pri varstvu intelektualne lastnine

01 24 18 533
ciril.cerovsek@uni-lj.si

Linkedin
velike pasice_ul spl. stran (1000 x 770 pik) (9).png

Eva Plešec

Študentka

- promocija inovacij in Pisarne za prenos znanja
- komuniciranje

01 24 18 533
eva.plesec@uni-lj.si

Linkedin