Akademija za glasbo

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani deluje na področjih: humanistika in umetnost. Raziskovalna skupina Akademije za glasbo združuje znanstvenike in raziskovalce, ki se ukvarjajo s raziskovalnimi problemi na področju specialnih glasbenih didaktik, muzikologije, glasbene teorije, kompozicije in izvajalskih praks.

Akademija za glasbo izvaja umetniško dejavnost na področju glasbe. Vsako leto prireja več kot 100 koncertnih dogodkov, ki so lahko gospodarstvenikom tudi priložnost za gostiteljstvo poslovnih partnerjev. Prav tako lahko ansambli, komorne skupine ali solisti  nastopijo na različnih promocijskih dogodkih. Akademija za glasbo odlično sodeluje s slovenskimi javnimi kulturnimi zavodi in ima bogato razvejano mednarodno dejavnost.

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1945 in je edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki izobražuje na področju gledališča in filma. Pedagoški proces tako na dodiplomski kot tudi na podiplomski stopnji je vezan na umetniško in raziskovalno delo ter temelji na individualnem pedagoškem delu. Poleg razvijanja študentovih praktičnih spretnosti in tehnik ponuja akademija tudi široko paleto akademskega znanja. Učitelji na akademiji so vodilni strokovnjaki in raziskovalci s področja gledališča, radia, filma in televizije, ki jih pri uresničevanju svojega pedagoškega, raziskovalnega, umetniškega in javnega dela poleg strokovne odličnosti vodijo tudi akademska in ustvarjalna svoboda, avtonomnost in humanizem.

Akademijo sestavljajo trije oddelki – Oddelek za gledališče in radioOddelek za film in televizijoOddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti – ter Center za teatrologijo in filmologijo. Na oddelkih se odvija pedagoška dejavnost v okviru štirih področij študija: dramska igra, gledališka režija, film in televizija ter dramaturgija, medtem ko je osnovna dejavnost Centra za teatrologijo in filmologijo zbiranje ter hranjenje informacij in dokumentacije s področja gledališča, radia, filma in televizije. Center upravlja obsežni fond knjig in drugega vizualnega gradiva, prav tako pa izvaja tudi raziskovalne projekte s področja uprizoritvenih umetnosti in avdiovizualnih medijev. Raziskovalno delo poteka na področju gledaliških, filmskih in medumetnostnih raziskav.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani izvaja umetniško in načrtovalsko produkcijo na področjih likovne umetnosti in oblikovanja ter druge usluge in dela za aktivnosti, ki potrebujejo znanja in spretnosti akademije. Poleg tega njena restavratorska stroka ponuja usluge in dela s področja restavriranja in konserviranja likovnih del.

Akademija deluje na naslednjih umetniških področjih:

 • Slikarstvo,
 • Kiparstvo,
 • Restavriranje in konserviranje likovnih del,
 • Oblikovanje vizualnih komunikacij,
 • Industrijsko in unikatno oblikovanje.

Fakulteta za arhitekturo

Arhitektura je kot generalistično raziskovalno področje sama v sebi interdisciplinarna in živo vpeta v širše polje raziskav. Arhitekturna teorija in arhitekturno oblikovanje z vidika umetnosti posegata v humanizem; urbanistično oblikovanje povezuje predvsem tehniko in družboslovje; arhitekturno načrtovanje kot tehnika gradnje pa povezuje humanistične vede s tehniškimi, delno tudi z biotehniškimi področji (npr. s krajinsko arhitekturo). Tako se Fakulteta za ahitekturo Univerze v Ljubljani ukvarja z raziskovanjem arhitekture, urbanizma, oblikovanja interierjev, digitalnega oblikovanja, arhitekturne tehnologije ... Od temeljnih do aplikativnih in razvojnih raziskav se skozi trajnostno razvojno optiko usmerja v strokovno izobraževanje, raziskovalni trening na doktorski stopnji in v vseživljenjsko učenje v arhitekturi. Tako se ukvarja s celotno raziskovalno paleto med teoretskim in praktični polom raziskovanja; v obeh skrajnostih, predvsem pa v iskanju dinamičnega ravnovesja med njima. 

Rezultati arhitekturnega snovanja so lahko družbeno priznani kot umetniška dela. Na znanstvenoraziskovalni ravni gre za raziskovanje arhitekture kot umetnosti in njeno osmišljanje (arhitekturna teorija in kritika, teorija prezentacije, metodološke raziskave doseganja likovnih učinkov v prostoru …). Umetniško raziskovanje pa se razvija skozi sam proces arhitekturnega snovanja. Tako se v raziskovalni skupnosti rojevajo in nadgrajujejo izkustvena spoznanja za ustvarjanje svežih arhitekturnih rešitev. 

Naravoslovnotehniška fakulteta

Raziskovalna dejavnost Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je interdisciplinarna. Sega na področja naravoslovja, tehnike in umetnosti, kjer povezuje raziskave:

 • materije (geologija, rudarstvo),
 • organskih in anorganskih materialov (tekstilni, grafični, kovinski, nekovinski, kompozitni),
 • proizvodnih in predelovalnih tehnologij (tekstilna in grafična tehnologija, geotehnologija, metalurgija),
 • informacijskih tehnologij,
 • oblikovanja tekstilnih in grafičnih materialov,
 • modnega oblikovanja ter
 • varstva okolja.

 Znanstveno-raziskovalno in umetniško delo poteka na štirih oddelkih NTF, in sicer na:

Raziskovalci delujejo v okviru trinajstih raziskovalnih skupin. Raziskovalno delo obsega temeljne, aplikativne in razvojne raziskave, ki so financirane iz javnih sredstev Republike Slovenije, Evropske skupnosti, drugih mednarodnih virov ter sredstev, pridobljenih na trgu. Na NTF izvajamo sedem raziskovalnih programov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Pri petih raziskovalnih programih je NTF nosilna raziskovalna organizacija (RO), pri dveh sodelujoča RO.

V okviru programov, financiranih s strani ARRS, deluje tudi Raziskovalni infrastrukturni center RIC UL-NTF, ki vključuje vso veliko opremo NTF in nudi ekspertno in instrumentalno podporo raziskavam. RIC UL-NTF je vključen v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL).