Je tudi dolgoletna predsednica organizacijskega odbora Bio Campa, na katerem se mladi znanstveniki preizkušajo v prenosu znanja v prakso. Biocamp je skozi leta prerasel iz enkrat letnega dogodka v mednarodno platformo za razvoj in izmenjavo novih znanj in talentov.

Darja Ferčej Temeljotov je v Leku prešla od raziskovanja in vodenja projektov na področju razvoja in lansiranja zdravil do razvoja napredne organizacije in ekonomije znanja. Je predstavnica družbe v sodelovanju z zunanjimi partnerji, akademskimi institucijami, gospodarskimi zbornicami in strokovnimi združenji.

Je vabljena predavateljica na dodiplomskih in podiplomskih programih Fakultete za farmacijo, kot tudi na različnih konferencah doma in v tujini.