Prof. dr. Igor Gregorčič je na Teksaški univerzi v Houstonu opravljal specializacijo iz kardiovaskularne in torakalne kirurgije. Univerza v Houstonu je ena vodilnih ustanov na področju kardiovaskularne kirurgije, presaditve srca in mehanske cirkulatorne podpore. Po specializaciji je bil povabljen, da se zaposli kot enakovredni član v ekipi pionirja srčne kirurgije prof. dr. Dentona Cooleya. Danes je redni porfesor na univerzi v Houstonu, direktor celotnega programa novega Centra za srčno popuščanje in predstojnik kirurškega oddelka na univerzitetni kliniki Memorial Hermann Hospital v Houstonu. Je ustanovitelj zasebnega medicinskega centra Medartis v Novi Gorici in gostujoči profesor Beograjske vojaške medicinske akademije.  

Kljub oddaljenosti dr. Gregorič ohranja stike s Slovenijo. V ZDA omogoča izpopolnjevanje bodočih slovenskih zdravnikov. Je tudi organizator in soorganizator velikih strokovnih srečanj iz področja žilne in srčne kirurgije v Sloveniji in drugod po svetu. V Slovenijo se redno vrača in skupaj z družino tudi večji del leta preživi v Sloveniji. Njegov trenutno naj aktualnejši projekt v  povezavi s Slovenijo je bila analiza otroške srčne kirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki jo je dr. Gregorič opravil skupaj s svojo mednarodno skupino. Rezultati dobo pripomogli k ustanovitvi centra za obravnavo otrok s kardiološkimi obolenji v Ljubljani.