Doc. dr. Jure Ahtik je zaposlen na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Uči več predmetov na temo fotografije, medijske vizualizacije in likovne analize. Trenutno se ukvarja s projektom Baza podatkov za ocenjevanje slik.

Je magister grafični inženir, leta 2017 je na Naravoslovnotehniški fakulteti diplomiral s področja grafične tehnologije. V doktorski nalogi je raziskoval korelacijo med subjektivnim in objektivnim ovrednotenjem digitalnih fotografij – povedano drugače: kako se različne metode ocenjevanja kakovosti digitalnih fotografij primerjajo z mnenjem ljudi. Njegov namen je bil dobiti smernice za napoved uspešnosti podanega sporočila fotografije. Ugotavljal je, kateri parametri vizualne kakovosti imajo na sporočilnost višji vpliv in kateri načini računanja ter merjenja vizualne kakovosti so pri napovedovanju sporočilnosti najučinkovitejši.