Cenik za študijsko leto 2023/2024


Cenik za študijsko leto 2022/2023

 

Obvestila
Obvestilo 22. 5. 2017
Obvestilo 31. 7. 2017

Pojasnila
Vpisnina

Informacije v zvezi s cenikom UL

e-naslov: cenik@uni-lj.si