Leto plus je modul študijskih vsebin, namenjen tujim študentom in študentkam v prvem letu rednega študija na Univerzi v Ljubljani. V okviru Leta plus se tuji študenti in študentke brezplačno učijo slovenščine, hkrati pa opravljajo tudi obveznosti na svojem študijskem programu.

Študentke in študenti, vpisani na doktorski študij, so vabljeni, da se vključijo v Leto plus, vendar ne morejo koristiti ECTS kreditnih točk, pridobljenih iz predmetov Leta plus pri svojem doktorskem študiju in ne morejo podaljšati študentskega statusa.

Leto plus ni namenjeno tujim študentom, ki se vpisujejo v programe, za katere se zahteva znanje slovenščine na ravni B2, in študentom na izmenjavi (Erasmus+, Ceepus, bilateralni sporazumi ipd.).

Kaj omogoča Leto plus?

Brezplačno učenje slovenščine

V okviru Leta plus se študentom nudi intenzivno učenje slovenščine pri predmetih:

Slovenščina kot tuji jezik – Lektorat 1 (3 ECTS KT)

Študijski predmet poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika. Namenjen je tujim študentom, ki se na Univerzi v Ljubljani prvič srečujejo z organiziranim in sistematičnim učenjem slovenščine. Tečaj poteka v obliki jezikovnih vaj, pri katerih študenti aktivno sodelujejo. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno nivoju njihovega znanja slovenščine, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam. Tečaj študente usposablja za uspešno vsakodnevno sporazumevanje v slovenskem okolju za vsakdanje in študijske potrebe. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

Slovenščina kot tuji jezik – Lektorat 2 (3 ECTS KT)

Študijski predmet poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika in je namenjen tistim študentom, ki so že uspešno zaključili lektorat 1 predmeta Slovenščina kot tuji jezik. Študentom omogoča nadaljevanje učenja slovenščine in nadgradnjo znanja, pridobljenega na prvem tečaju. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno že doseženemu nivoju znanja, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam, ki jih imajo študenti v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

Podaljšanje statusa študenta

Tuji študent, ki v prvem študijskem letu na Univerzi v Ljubljani pridobi najmanj 30 ECTS kreditnih točk, od tega vsaj 6 ECTS kreditnih točk pri slovenščini (Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 in Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2), ima pravico do enoletnega podaljšanja statusa študenta.   

Foto30aBor Slana_STA.png

Prijava

Prijava na Leto plus je praviloma omogočena 1 dan po zaključku vpisa na fakulteto. Prijavite se z digitalno študentsko identiteto. Nadaljnje informacije bodo prijavljeni študentke in študenti prejeli na svoj elektronski naslov.

The application form

Tehnična pomoč

V primeru tehničnih težav pri prijavi v modul Leto plus:

  1. Preverite, ali je preteklo 24 ur od zaključka vpisa na vaši fakulteti. Za prijavo mora študent že zaključiti postopke vpisa na članici UL, kjer študira. Prosimo, preverite na svoji fakulteti.
  2. Ne prijavljajte se preko telefona, uporabite računalnik. Prav tako ne kopirajte podatkov, ki jih je potrebno vnesti, ampak jih vnesite ročno.
  3. Poskusite se prijaviti kasneje oz. prijaviti iz drugega brskalnika (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).
  4. Če se še vedno ne morete prijaviti, nam pošljite posnetek zaslona prijavnice. Skupaj bomo rešili težavo.

Komunikacija s študenti večinoma poteka po e-pošti. Zato vas prosimo, da ob prijavi na Leto plus navedete veljaven e-naslov, ki ga redno uporabljate in pregledujete. Prav tako vas prosimo, da redno pregledujete mapo Neželena pošta.

Študentke in študenti o Letu plus

Kontakt

Leto plus koordinira Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2.

Učijo: Nataša Pirih Svetina, Mojca Stritar Kučuk, Staša Pisek, Marjeta Klinar, Andrej Šurla in Helena Šter

Administratorka: Daniela Preglau (pritličje Filozofske fakultete UL, soba 35, telefon: +386 1 241 1040).

Uradne ure delno v živo in delno preko Zooma: od ponedeljka do petka 11.00–13.00.

E-pošta: Letoplus@uni-lj.si ali Daniela.Preglau@ff.uni-lj.si