SMUL

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, združuje predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Nastala je kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja ter ugleda Univerze v Ljubljani.

SMUL se odziva na predloge članov in jih obvešča o:

  • dogajanju na Univerzi v Ljubljani ter o slovenskem visokošolskem in raziskovalnem prostoru;
  • prostih delovnih mestih na Univerzi v Ljubljani;
  • željah po izmenjavi študentov, učiteljev in raziskovalcev;
  • načrtovanih izobraževalnih programih, raziskovalnih in razvojnih projektih;
  • vsem, kar člane v zvezi z dejavnostjo Univerze v Ljubljani posebej zanima;
  • se odziva na predloge članov za sodelovanje na navedenih področjih