Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti, peti ali šesti letnik enovitih magistrskih študijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9,0 (devet) na predhodni stopnji študija.

Štipendija ustanove je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih.

Kdo se lahko prijavi?

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti, peti ali šesti letnik enovitih magistrskihštudijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9,0 (devet) na predhodni stopnji študija.

Tabela za: Aktualni razpis

Naslov

Datum objave

Rok za prijavo

Status objave

Tip objave

Oznake

Datum objave

16. 4. 2024

Rok za prijavo

17. 6. 2024 do 23.59

Status objave

V teku

Tip objave

Javni razpis

Oznake

Štipendije