1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Odmevi leta 2015
Avgust

Shematski prikaz metode za pripravo čistega vodikovega trioksida
Shematski prikaz metode za pripravo čistega vodikovega trioksida

Prof. dr. Tatjana Avšič Županc in dr. Miša Korva z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani sta v reviji Nature objavili raziskavo Časovna in prostorska genetska analiza virusa Ebola med epidemijo v zahodni Afriki, ki razkriva epidemiološko in evolucijsko zgodovino epidemije od marca 2014 do januarja 2015. Ugotovili sta, da genetske spremembe v virusu skozi čas potekajo počasneje, kot sta predvidevali, in da so mutacije v virusnem glikoproteinu relativno majhne.

Dr. Gregor Strle in prof. dr. Janez Cerkovnik s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani sta prejela posebno pohvalo urednika revije Angewandte Chemie za prispevek Enostavna in učinkovita priprava čistega vodikovega trioksida (HOOOH), ki je bil uvrščen v najvišjo kategorijo Hot Paper. Enostavna in učinkovita metoda priprave čistih raztopin vodikovega trioksida, ki sta jo razvila raziskovalca, predstavlja velik napredek na tem področju. 

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali evropski kongres mednarodnega združenja European Cytoskeleton Forum. Kongresa se je udeležilo trideset vabljenih predavateljev iz Evrope, ZDA, Kanade, Singapurja in okoli sto delegatov z vsega sveta. Poseben poudarek konference je bil na molekularnih osnovah nevrodegenerativnih in rakavih sprememb, dednih bolezni kože ter povezavi s citoskeletnimi proteini in njihovi vlogi pri razvoju bolezni.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani smo s Slovenskim rudarskim društvom inženirjev in tehnikov organizirali 16. znanstveno posvetovanje z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki – GzO’15 Urbano rudarjenje. Na konferenci smo predstavili novosti, aktualne projekte, trenutne aktivnosti, strategije in rezultate raziskav na področju gospodarjenja z odpadki in ravnanja z okoljem.