1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Prenos znanja
Organizacijske oblike za prenos znanja v prakso

V letu 2015 smo ustanovili Slovensko inovacijsko stičišče, ki je v letu 2016 začelo delovati kot povezovalec in vzpodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski in poslovni sferi. Ustanovili smo tudi Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL), s katero združujemo predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Pri projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja smo iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih izzivov podjetij. Nadaljevali smo s tradicijo podeljevanja Rektorjeve nagrade za naj inovacijo, s katero raziskovalce in študente že šesto leto uspešno povezujemo s svetom podjetništva, in prvič organizirali mednarodni dogodek Falling Walls Lab, ki je namenjen predstavljanju prebojnih raziskovalnih del, poslovnih načrtov, inovativnih projektov in idej mladih.

Na področju socialnega podjetništva deluje interdisciplinarni konzorcij članic Univerze Središče za socialno podjetništvo, ki smo ga ustanovili z namenom razvijanja raziskovanja, izobraževanja, svetovanja in drugih podpornih dejavnosti na tem področju. Vsako leto bolj krepimo tudi dejavnosti kariernih centrov in s tem spodbujamo sodelovanje z delodajalci, organizacijami in s klubi diplomantov.