1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Poročilo Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

Poročilo Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

V preteklem obdobju je Upravni odbor Univerze v Ljubljani v veliki meri obravnaval odprta vprašanja za razvoj Univerze v Ljubljani in družbe. Razprave so bile usmerjene v reševanje omejevanja razvojnega potenciala Univerze. Zakonsko predpisane omejitve zaposlovanja onemogočajo kakovostno delo na pedagoškem, kot tudi na raziskovalnem in strokovnem področju. Samo kakovosten študij omogoča boljšo prepoznavnost in mednarodno primerljivost diplomantov. Neurejen sistem financiranja doktorskega študija ob hkratnem zmanjševanju sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v letu 2015 za dva odstotka onemogoča povezovanje z razvojnimi centri v gospodarstvu. S stagnacijo raziskovalnega dela posredno šibimo tudi pedagoško učinkovitost in mednarodno primerljivost. Nestabilno financiranje se je odrazilo v izvedbah programov na vseh stopnjah študija. Raziskovalno delo in z njim povezani stroški so ohromili razvojni potencial raziskovalcev v vseh znanstvenih disciplinah. Vzpodbudna pa je vendarle delitev dodatnih sredstev najuspešnejšim raziskovalcem oziroma članicam Univerze, kot dodatni steber financiranja. V preteklem letu smo bili intenzivno vključeni tudi v reševanje prostorske problematike Univerze z obnovami in načrtovanimi novogradnjami. Investicijski cikel tako v nove prostore kot v opremo zmanjšuje razvojni potencial, saj na večini članic ne moremo zagotoviti nadomeščanja iztrošene in odpisane opreme. Poslovno leto smo na Univerzi v Ljubljani ob skrbnem poslovanju članic zaključili uspešno.

 

prof. dr. Janez Hribar

predsednik upravnega odbora

prof.-dr.-Janez-Hribar-podpis