1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Odmevi leta 2015

Prejemniki listin za mlade visokošolske učitelje in sodelavce Univerze v Ljubljani v letu 2015
Prejemniki listin za mlade visokošolske učitelje in sodelavce Univerze v Ljubljani v letu 2015

Verjamemo, da bo Univerza v Ljubljani do leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki bo ustvarjalno prispevala h kakovosti življenja. Tej viziji sledimo z optimizmom in zanosom, zato aktivnostim internacionalizacije Univerze posvečamo vedno več pozornosti. 

 

POSLANSTVO

Univerza v Ljubljani je s 23 fakultetami in tremi umetniškimi akademijami najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno-raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919(5). Na Univerzi podpiramo temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, dosegamo odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjujemo najvišja etična merila na vseh področjih znanosti, umetnosti in tehnike.


Spodbujamo interdisciplinarni in multidisciplinarni študij, izmenjujemo dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. Na ta način prispevamo svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja ter iz nje prenašamo znanje med študente in druge uporabnike.


(5) Na Univerzi v Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 5.747 oseb.

 

VIZIJA

Verjamemo, da bo Univerza v ljubljani do leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki bo ustvarjalno prispevala h kakovosti življenja. Tej viziji sledimo z optimizmom in zanosom, zato aktivnostim internacionalizacije Univerze posvečamo vedno več pozornosti.

V letu 2015 smo na Univerzi v ljubljani zabeležili odmevne domače ter mednarodne dogodke in dosežke, kar dokazuje, da se aktivno vključujemo v družbeni prostor in izkazujemo uspešno delovanje, tako doma kot v svetu.

 

VREDNOTE

Utrjujemo akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadevamo za uveljavitev doma in v svetu. Svoje delovanje utemeljujemo na akademski odličnosti in svobodi ustvarjalnosti, avtonomiji v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti, humanizmu in človekovih pravic ter etičnega in odgovornega odnosa do sveta.

 

Z leve proti desni: prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič, glavna tajnica Mihaela Bauman Podojsteršek, prorektor prof. dr. Martin Čopič, predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar, rektor prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor prof. Matej Zupan in prorektor prof. dr. Goran Turk
Z leve proti desni: prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič, glavna tajnica Mihaela Bauman Podojsteršek, prorektor prof. dr. Martin Čopič, predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar, rektor prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor prof. Matej Zupan in prorektor prof. dr. Goran Turk

 

Razširjenost vrst velikih zveri v Evropi leta 2011: rjavi medved (levo zgoraj), evrazijski ris (desno zgoraj), volk (levo spodaj) in rosomah (desno spodaj).<br />
S temno modro barvo so označena območja stalne prisotnosti velikih zveri, s svetlo modro barvo območja občasne prisotnosti.<br />
Z rumenimi črtami so označene meje posameznih populacij. <br />
Vir: Chapron et al. 2014<br />
 <br />
Razširjenost vrst velikih zveri v Evropi leta 2011: rjavi medved (levo zgoraj), evrazijski ris (desno zgoraj), volk (levo spodaj) in rosomah (desno spodaj).
S temno modro barvo so označena območja stalne prisotnosti velikih zveri, s svetlo modro barvo območja občasne prisotnosti.
Z rumenimi črtami so označene meje posameznih populacij.
Vir: Chapron et al. 2014

Ugledna italijanska strokovna revija Domus je že tretje leto zapored Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v ljubljani uvrstila med top sto evropskih šol na področju arhitekture in oblikovanja. Na seznam se je uvrstila kot edina slovenska ustanova.

Sodelavci inštituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani so v reviji Nature Physics objavili članek Svetlobni nadzor nad topološkim nabojem v nematskih tekočih kristalih, ki opisuje eksperimente, v katerih z močno lasersko svetlobo ustvarijo in stabilizirajo par topoloških defektov v tekočem kristalu.

V reviji Science so raziskovalci z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani objavili članek Vrnitev velikih zveri v sodobno, gosto poseljeno Evropo. Z raziskavo so pokazali, da kar na tretjini ozemlja Evrope živi vsaj ena vrsta velikih zveri. Z modelom sobivanja s človekom je velike zveri mogoče ohranjati tudi v gozdno-kulturni krajini, celo v tako gosto poseljenem območju, kot je Evropa, so ugotovili raziskovalci.

Sodelavci s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so na področju magnetokaloričnega hlajenja sodelovali pri razvoju štirih od šestdesetih obstoječih prototipnih naprav. Na področju elektrokaloričnih naprav so izdelali tretji tovrstni prototip na svetu, v izdelavi je tudi četrti prototip z implementacijo najnovejših dognanj. Na podlagi povabila prestižnega založnika je skupina svoje rezultate dela kot prva na svetu predstavila v znanstveni monografiji Magnetocaloric Energy Conversion: From Theory to Application in s tem dodatno potrdila svojo vodstveno vlogo v svetu.

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani smo konec januarja organizirali posvet o čezmejnem sodelovanju (Deans, Rectors, and Business Directors in the Region Meeting on the Cross-border Joint EU Projects Opportunities in the Area of Transport and Logistics), na katerem so sodelovali rektorji in dekani slovenskih, italijanskih, avstrijskih in hrvaških univerz, veleposlaniki Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Slovaške in Češke, profesorji ter predstavniki gospodarstva. Cilj posveta je bil priprava aktualnih tematik za prijavo na evropske razpise in pospešitev sodelovanja med zainteresiranimi.

Dr. Jukka Viitanen s prorektorico prof. dr. Majo Makovec Brenčič
Dr. Jukka Viitanen s prorektorico prof. dr. Majo Makovec Brenčič

Obeležili smo petdeset let od začetka uvajanja organizirane in vodene športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani. Ob svečanem dogodku smo izdali publikacijo 50 let Športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani 1963–2013, podelili smo tudi priznanja za prispevek k razvoju in umeščanju športne vzgoje, dolgoletno pedagoško delo ter publicistično dejavnost na področju univerzitetnega športa.

Revija Angewandte Chemie je objavila članek z naslovom Tetraciklinski antibiotik nove generacije učinkovit proti večkratno odpornim bakterijam sodelavcev z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z novejšimi postopki biosinteznega inženirstva so razvili nov tetraciklinski antibiotik karboksiamido-kelokardin, ki ga odlikuje nov način delovanja in odlična aktivnost tudi proti številnim večkratno odpornim patogenom, ki povzročajo bolnišnične okužbe.

Na Univerzi v Ljubljani smo skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo gostili strokovnjaka na področju načrtovanja, razvoja ter upravljanja regijskih inovacijskih sistemov in stičišč dr. Jukka Viitanena s Finske. Dr. Viitanen je priznan strokovnjak na področju razvoja inovacijskih sistemov z izkušnjami v visokotehnoloških panogah azijsko-pacifiške regije.

Projekt Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (kratko ime SloWolf ) je bil izmed 61 projektov s področja narave oziroma nanjo vezane komunikacije izbran kot eden od 13 najboljših LIFE projektov, ki jih vsako leto izberejo države članice skupaj z Evropsko komisijo. Projekt smo izvajali skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom Dinaricum. Cilj projekta SloWolf je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi.

Zavezniki ob slavnostnem podpisu Listine o strateškem partnerstvu ABC pospeševalnika. <br />
Z leve proti desni: Dejan Roljič, direktor ABC TIM, Jože Mermal, predsednik uprave BTC, prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, in Julij Božič, izvršni direktor IBM Slovenija<br />
Zavezniki ob slavnostnem podpisu Listine o strateškem partnerstvu ABC pospeševalnika.
Z leve proti desni: Dejan Roljič, direktor ABC TIM, Jože Mermal, predsednik uprave BTC, prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, in Julij Božič, izvršni direktor IBM Slovenija

V Ljubljani je zaživel nov podjetniški pospeševalnik Acceleration Business City (ABC). Namenjen je start-up podjetjem z že izdelanim izdelkom. Pospeševalnik ABC so ustanovila podjetja BTC, Xlab, AmCham Slovenija in ABC TIM, strateška partnerja sta IBM Slovenija in Univerza v Ljubljani. Namen pospeševalnika je vsako leto izvesti dva trimesečna programa, po zaključku pa ekipam ponuditi priložnost, da še tri mesece s pomočjo pospeševalnika vzpostavljajo stike z različnimi partnerji po vsem svetu.

 

 

 

 

Zmagovalka prebojne ideje Breaking the Wall of Data Storage Karin Ljubič
Zmagovalka prebojne ideje Breaking the Wall of Data Storage Karin Ljubič

V sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI) smo podelili Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. Nagrado za najboljšo inovacijo je prejel projekt z naslovom Tiskarska barva za ireverzibilne temperaturne indikatorje z nizko temperaturo aktivacije1. Drugo mesto je zasedla inovacija LACEnano2, tretje mesto pa projekt iTreeAssay3. Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli podporo pri komercializaciji inovacije in denarno nagrado iz Rektorjevega sklada.

 

 

 

Odlični športniki Univerze v Ljubljani
Odlični športniki Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je sprejel študente športnike, ki so se v letu 2014 udeležili drugih Evropskih univerzitetnih športnih iger. Univerzo v Ljubljani so študenti zastopali v treh športnih disciplinah: nogometu, namiznem tenisu in tenisu. Rektor je posebno pohvalo namenil študentki Fakultete za šport Univerze v Ljubljani Toji Černe, ki je na Svetovnem univerzitetnem prvenstvu v lokostrelstvu v letu 2014, v disciplini sestavljeni lok, osvojila bronasto medaljo.
 

 

Na Univerzi v Ljubljani smo prvič gostili in organizirali mednarodni dogodek Falling Walls Lab. Navdihujoč, interdisciplinaren dogodek je študentom, raziskovalcem, strokovnjakom in podjetnikom do 35. leta starosti ponudil možnost predstavitve prebojne ideje, raziskovalnega dela, inovativnega projekta ali poslovnega modela. Komisija je izmed 13 finalnih idej izbrala tri najboljše. Zmagala je Karin Ljubič z idejo Breaking the Wall of Data Storage, ki omogoča neizmerne količinske možnosti shranjevanja podatkov, brezplačno reproduciranje podatkov in obstojnost na tisoče let, saj so podatki shranjeni v živi rastlini in njenih semenih.
 

 

 

 

1 Novost predlagane serije ireverzibilnih temperaturnih indikatorjev, ki kažejo termično zgodovino izdelkov, je inovativna kombinacija aktivnega materiala, tehnologije mikrokapsuliranja in tiska. Glavni prednosti indikatorja sta sprememba, vidna s prostimi očmi, ki za delovanje ne potrebuje vira energije, in možnost izdelave temperaturnih indikatorjev v tankih in fleksibilnih formah, značilnih za pametne nalepke.

2 LACEnano rešuje težave tetoverjev; od bolečin v rokah do dodatnega dela s čiščenjem in servisiranjem orodja za tetoviranje. Tetoviranje z orodjem LACEnano je manj boleče tudi za tetovirance. Tehnološka inovacija združuje tehnologije, uporabljene v drugih branžah, kar prinaša optimizacijo delovanja, kakovosti in proizvodne cene.

3 Inovacija predstavlja hiter, enostaven in učinkovit način zaznavanja notranjih anomalij v deblih stoječih dreves, ki drevesa značilno kakovostno in ekonomsko razvrednotijo. Temelji na analizi prehoda ultrazvočnega signala pri prehodu skozi deblo, pri čemer drevesa ne poškoduje. Metoda omogoča opazno povišanje prihodkov pri gospodarjenju z gozdovi, saj lahko pravočasno ločimo zdrava od nezdravih dreves in s tem povečamo donose.

pr2015-April

Ekipa študentov Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je zmagala na tekmovanju v gradnji daljinsko vodenih letal Design/Build/Fly, ki je potekalo v ZDA. Študenti Univerze v Ljubljani so zmagali v konkurenci 84 ekip z univerz z vsega sveta.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila uspešno reakreditirana za naslednje petletno obdobje s strani uveljavljenega mednarodnega združenja AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB akreditacija temelji na zavezanosti k doseganju visoke kakovosti in nenehnemu napredku v poslovnem izobraževanju.

V Ljubljani je potekala peta Evropska konferenca raziskovanja v socialnem delu v organizaciji Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani. Dogodek je obiskalo več kot 450 raziskovalk in raziskovalcev z vsega sveta. Na konferenci je 360 prispevkov osvetlilo različne perspektive osebnih in družbenih vidikov življenja ljudi v času, zaznamovanem z odmikom od socialne države, kar temeljito posega v vsakdanje življenje ljudi ter redefinira profesionalno delo socialnih delavk in delavcev.

Rektor Univerze v Ljubljani je podelil že desettisoči naziv doktor znanosti, ki ga je prejela doktorica znanosti Katarina Polajnar Horvat s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Rektor Univerze v Ljubljani je podelil že desettisoči naziv doktor znanosti, ki ga je prejela doktorica znanosti Katarina Polajnar Horvat s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Podelili smo že desettisoči naziv doktor znanosti, ki ga je za doktorsko delo z naslovom Vloga socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega vedenja prejela doktorica znanosti katarina Polajnar Horvat s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prva doktorandka Univerze v Ljubljani je bila Ana Mayer z iste fakultete, ki je leta 1920 doktorirala s področja kemije. V Sloveniji se največ doktorjev znanosti ponaša prav z doktorsko listino Univerze v Ljubljani, vse več doktoratov pa Univerza podeli tudi študentom iz tujine.

Revija Proceedings of the National Academy of Sciences je objavila članek z naslovom Stabilnost raztopin globularnih proteinov raziskovalcev s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Predlagali so model raztopine, kjer so sile med molekulami proteina kratkosežne in usmerjene. Model napove tvorbo verig in gruč ter pravilno opiše eksperimentalno določen fazni diagram za soobstoj dveh tekočih faz v primeru raztopine lizocima.

 

 

 

 

 

Rektor prof. dr. Ivan Svetlik je ob sprejemu kitajske delegacije direktorju Inštituta za razvoj podeželja prof. Zhangu Haixiangu v dar izročil ilustracijo Matije Medveda, študenta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
Rektor prof. dr. Ivan Svetlik je ob sprejemu kitajske delegacije direktorju Inštituta za razvoj podeželja prof. Zhangu Haixiangu v dar izročil ilustracijo Matije Medveda, študenta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je sprejel delegacijo Yunnan Agricultural University s Kitajske. Dogovorili smo se za sodelovanje na področju izmenjav učiteljev in študentov ter skupnih programov in podpisali Memorandum o sodelovanju.

 

 

 

 

 

 

Sebek z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem po predstavitvi zaposlitvenega razgovorra, ki je potekal na enem od mestnih avtavtobusov
Sebek z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem po predstavitvi zaposlitvenega razgovorra, ki je potekal na enem od mestnih avtavtobusov

Univerza v Ljubljani je v okviru projekta Karierni center Univerze v Ljubljani – stičišče perspektivnih kadrov in dobrih delodajalcev organizirala festival Univerza gre na trg, ki je potekal na Kongresnem trgu pred rektoratom. Na festivalu so se študenti predstavili več kot petdesetim predstavnikom delodajalcev na mestnih avtobusih, posebej za to priložnost parkiranih na trgu pred rektoratom. Predstavitev zaposlitvenega razgovora z delodajalci sta simbolično izvedla rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

 

 
 

Prof. Tang Tao je na Univerzi v Ljubljani predaval o razvoju kitajskih železnic v zadnjem desetletju.
Prof. Tang Tao je na Univerzi v Ljubljani predaval o razvoju kitajskih železnic v zadnjem desetletju.

Na Univerzi v Ljubljani je predaval prof. Tang Tao z Beijing Jiaotong University. Govoril je o prikazu razvoja kitajskih železnic v zadnjih desetih letih in izzivih varnosti pri upravljanju železniške infrastrukture na Kitajskem. Specializiran je za področje nadzora in varnosti železniškega prometa na Kitajskem in hkrati strokovnjak s področja visoke tehnologije in razvojnega programa 863 na področju modernega transportnega sistema.

 

 

 

 

Na rektoratu Univerze v Ljubljani se je odvila ustanovna skupščina Slovenskega inovacijskega stičišča, na kateri je bilo 23 soustanoviteljev. Ti so sprejeli pogodbo o ustanovitvi, izvolili člane sveta, sprejeli program dela in letni finančni načrt. V programu dela so se soustanovitelji zavezali predvsem za to, da bodo pripravili konkretne razvojne projekte partnerjev oziroma oblikovali verige vrednosti, prav tako pa tudi za sodelovanje pri pripravi dolgoročnih programov države. Temeljni cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti slovensko mednarodno konkurenčnost.

Predstavniki Slovenskega inovacijskega stičišča
Predstavniki Slovenskega inovacijskega stičišča

Z leve proti desni: dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani prof. Andrej Grafenauer, predsednik uprave in generalni direktor družbe Krka Jože Colarič, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik in pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak
Z leve proti desni: dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani prof. Andrej Grafenauer, predsednik uprave in generalni direktor družbe Krka Jože Colarič, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik in pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak

Svečano smo predali denarno donacijo v vrednosti 12.700 evrov Univerzi v Banja Luki. Predana denarna sredstva smo zaposleni na Univerzi v Ljubljani zbrali za zaposlene in študente Univerze v Banja Luki, ki so jih maja 2014 prizadele močne poplave. Zaradi solidarnega in humanega dejanja zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, je šest študentov in šest zaposlenih z Univerze v Banja Luki, ki so bili v omenjenih poplavah najhuje prizadeti, prejelo dragocena sredstva za sanacijo poplavljenih hiš in stanovanj.

V Palači Kazina je potekala inavguracija klavirja Steinway & Sons, ki ga je Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani donirala družba Krka. Akademija za glasbo se že vrsto let sooča z zahtevnimi izzivi pri posodabljanju in izpopolnjevanju glasbene opreme, katere glavnino predstavljajo prav glasbeni instrumenti. Kako v novih prostorih zveni nova pridobitev, je s klavirskim koncertom ob zaključku dogodka preizkusila zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in svetovno priznana pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo gostili udeležence 13. konference s področja mednarodnih financ – INFINITI. Konferenco soorganiziramo v sodelovanju s Trinity College z Irske in Monash University iz Avstralije. Osrednje vprašanje konference je bilo International Financial Integration – is there a New Normal?’ (Mednarodna finančna integracija – ali smo v razmerah novega ‘normalnega?).

Člani SMUL z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem (v sredini prve vrste), prorektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Martinom Čopičem (prva vrsta skrajno levo) in prorektorico Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanjo Mihalič (prva vrsta skrajno desno)
Člani SMUL z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr. Zlatkom Skrbišem (v sredini prve vrste), prorektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Martinom Čopičem (prva vrsta skrajno levo) in prorektorico Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanjo Mihalič (prva vrsta skrajno desno)

Prof. dr. Tomaž Čater in asist. Ivan Župič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani sta v članku Bibliometrične metode v managementu in organizaciji v reviji Organizational Research Methods analizirala uporabo bibliometričnih metod v znanstvenih delih, objavljenih v revijah s področja managementa in organizacije. Namen članka je bil ustvariti referenco in priporočila za raziskovalce, ki nameravajo uporabiti bibliometrične metode v pregledih literature na področju managementa in organizacije.

Nobelovemu nagrajencu profesorju Siru Richardu J. Robertsu smo svečano podelili častni doktorat Univerze v Ljubljani za uspešno sodelovanje z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani na področju molekularne medicine in biotehnologije. Slavnostni dogodek je obogatil s predavanjem o gensko spremenjeni hrani in njej neutemeljenem nasprotovanju.

Raziskovalca as. dr. Marinka Žitnik in prof. dr. Blaž Zupan s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani sta razvila računski pristop za sklepanje v pestrem podatkovnem okolju, ki temelji na sočasnem zlivanju podatkovnih matrik, odstranjevanju šuma in iskanju podatkovnih vzorcev. Članek Podatkovno rudarjenje z zlivanjem mnogoterih podatkovnih virov je bil objavljen v reviji IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence.

Skupina MOL, vodilna mednarodna naftna in plinska družba, je že devetič zaporedoma razpisala mednarodno spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na katerem študenti, ki jih zanimajo resnični izzivi naftne in plinske industrije, sodelujejo v tričlanskih ekipah. Izmed 2.210 ekip iz sedemdesetih držav se je prvič v zgodovini tekmovanja med najboljših pet ekip uvrstila tudi ekipa študentov s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na tekmovanju so osvojili tretje mesto.

Častni doktor Univerze v Ljubljani profesor Sir Richard J. Roberts
Častni doktor Univerze v Ljubljani profesor Sir Richard J. Roberts

Na rektoratu Univerze v Ljubljani se je odvil ustanovni sestanek Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL), na katerem so člani sprejeli ustanovno listino in izvolili vodstvo za obdobje dveh let. SMUL povezuje ugledne znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju izven Slovenije. Nastala je kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja ter ugleda Univerze v Ljubljani. Prisotni člani SMUL so izvolili svojega predsednika prof. dr. Zlatka Skrbiša z Univerze Monash v Avstraliji.

Shematski prikaz metode za pripravo čistega vodikovega trioksida
Shematski prikaz metode za pripravo čistega vodikovega trioksida

Prof. dr. Tatjana Avšič Županc in dr. Miša Korva z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani sta v reviji Nature objavili raziskavo Časovna in prostorska genetska analiza virusa Ebola med epidemijo v zahodni Afriki, ki razkriva epidemiološko in evolucijsko zgodovino epidemije od marca 2014 do januarja 2015. Ugotovili sta, da genetske spremembe v virusu skozi čas potekajo počasneje, kot sta predvidevali, in da so mutacije v virusnem glikoproteinu relativno majhne.

Dr. Gregor Strle in prof. dr. Janez Cerkovnik s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani sta prejela posebno pohvalo urednika revije Angewandte Chemie za prispevek Enostavna in učinkovita priprava čistega vodikovega trioksida (HOOOH), ki je bil uvrščen v najvišjo kategorijo Hot Paper. Enostavna in učinkovita metoda priprave čistih raztopin vodikovega trioksida, ki sta jo razvila raziskovalca, predstavlja velik napredek na tem področju. 

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali evropski kongres mednarodnega združenja European Cytoskeleton Forum. Kongresa se je udeležilo trideset vabljenih predavateljev iz Evrope, ZDA, Kanade, Singapurja in okoli sto delegatov z vsega sveta. Poseben poudarek konference je bil na molekularnih osnovah nevrodegenerativnih in rakavih sprememb, dednih bolezni kože ter povezavi s citoskeletnimi proteini in njihovi vlogi pri razvoju bolezni.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani smo s Slovenskim rudarskim društvom inženirjev in tehnikov organizirali 16. znanstveno posvetovanje z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki – GzO’15 Urbano rudarjenje. Na konferenci smo predstavili novosti, aktualne projekte, trenutne aktivnosti, strategije in rezultate raziskav na področju gospodarjenja z odpadki in ravnanja z okoljem.

Raziskovalni skupini z Medicinske fakultete in Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
Raziskovalni skupini z Medicinske fakultete in Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Raziskovalna skupina z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je v vodilni reviji na področju kardiologije Journal of American College of Cardiology kot prva na svetu objavila rezultate raziskave o učinkovitosti programa populacijskega presejalnega testiranja otrok za povišan holesterol pri odkrivanju bolnikov z družinsko hiperholesterolemijo. Kar 57 odstotkom otrok, ki so bili napoteni v ambulanto za povišan holesterol v krvi, so na genskem nivoju potrdili diagnozo družinske hiperholesterolemije. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje te bolezni je izredno pomembno za zmanjšanje tveganja za razvoj prezgodnjih bolezni srca in ožilja.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani smo gostili prestižno mednarodno konferenco ISSEP (International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evaluation and perspectives) in konferenco za slovenske učitelje Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi (VIVID), ki sta ponudili poglobljene razprave in uspešne mednarodne primere poučevanja računalništva in informatike. Namen obeh konferenc je mlade usposobiti za kreatorje informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Konferenci, ki se ju je udeležilo preko dvesto domačih in tujih raziskovalcev ter praktikov s področja poučevanja računalništva, sta potekali v okviru multikonference Informacijska družba.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo organizirali prvi svetovni kongres o elektroporaciji v biologiji in medicini ter na temo hrane in okoljskih tehnologij, na katerem so se predstavili raziskovalci iz 42 držav. Častni pokrovitelj kongresa je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo organizirali mednarodno znanstveno konferenco o inženirskih vibracijah – ICoEV 2015 (International Conference on Engineering Vibration), ki se je je udeležilo dvesto udeležencev iz 31 držav z vsega sveta. Na konferenci je potekala vsestranska razprava o novostih na področju inženirskih vibracij, s poudarkom na nelinearnih nihanjih.

Bruci Univerze v Ljubljani so preplavili Kongresni trg.
Bruci Univerze v Ljubljani so preplavili Kongresni trg.

Organizirali smo slavnostno akademijo ob sedemdeseti obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. V okviru dogodka smo nekdanjim dekanom Akademije podelili posebna priznanja v zahvalo za vodenje akademije. Ob tej priložnosti smo odprli tudi razstavo Zakladi likovne zbirke, ki je bila več mesecev na ogled v prostorih rektorata Univerze v Ljubljani.

Nova generacija brucev Univerze v Ljubljani je v okviru tradicionalne prireditve Pozdrav brucem 2015 slovesno vstopila v študijsko leto 2015/2016. Pred sedežem Univerze se je odvijal pester družabni program z atraktivnimi predstavitvami vseh 26 fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. 

Requested page/section contains elements that requires user consent to store cookies (embedeed youtube, facebook videos, etc.).

Univerza v Ljubljani se je uspešno predstavila na tradicionalnem Sejmu štipendij in visokega šolstva v Zagrebu in na Reki ter na osmem ZVONCE – Sejmu izobraževanja v Beogradu. Z vedno pogostejšo udeležbo na sejmih izobraževanja na Univerzi v Ljubljani krepimo mednarodno sodelovanje in akademsko mobilnost.

Na Univerzi v Ljubljani smo sprejeli delegacijo z belgijske Katoliške univerze Leuven. V času obiska se je prorektor prof. dr. Danny Pieters s katoliške univerze Leuven srečal s predstavniki vodstva in raziskovalci z različnih fakultet Univerze v Ljubljani; med drugim si je ogledal tudi najnovejši zgradbi Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Obisk se je zaključil s podpisom Memoranduma o strateškem partnerstvu med univerzama.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju z Mrežo za aplikativno antropologijo Evropske zveze socialnih antropologov, Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Univerzo VU Amsterdam, Univerzitetnim kampusom CIELS Padova, Slovenskim etnološkim in antropološkim združenjem KULA in Univerzo v Delawaru organizirali tretji mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe? Simpozija, na katerem so udeleženci ugotavljali, zakaj pri reševanju žgočih svetovnih problemov, kot so podnebne spremembe, politični nemiri in hiter razvoj tehnologij, nujno potrebujemo antropologijo, se je udeležilo 450 udeležencev iz 25 držav.

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je potekal drugi modul meduniverzitetnega evropskega podiplomskega izobraževanja Non-clinical pharmaceutical and early clinical development. Izobraževanje je potekalo v okviru harmoniziranega programa Pharma train, ki izvaja zanesljive standarde za visokokakovostno podiplomsko izobraževanje ter usposabljanje v razvoju zdravil in v katerem sodeluje deset evropskih univerz. V programu se je zvrstilo dvajset predavanj domačih in tujih profesorjev ter predavateljev iz vrst evropskih regulatornih organov in farmacevtske industrije.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo sodelovali pri organizaciji mednarodne konference Cloud-Assisted Services, CLASS 2015 (Na oblak podprte storitve, CLASS 2015), na kateri smo se osredotočali na tematiko pametnih mest in skupnosti, industrije 4.0 in trajnostnega razvoja.

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali mednarodno znanstveno konferenco Resnica in sočutje. Na konferenci je sodelovalo 18 predavateljev iz Slovenije, Madžarske, Poljske in Rusije. Glavna tema konference je bilo iskanje in spoznavanje pravih vprašanj in odgovorov o resnici in sočutju ter iskanju načinov, kako ju udejanjati v svetu z ozirom na dogajanje med drugo svetovno vojno ter v letih po njej.

Prorektor univerze KU Leuven prof. dr. Danny Pieters in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik ob podpisu Memoranduma  o strateškem partnerstvu med univerzama
Prorektor univerze KU Leuven prof. dr. Danny Pieters in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik ob podpisu Memoranduma o strateškem partnerstvu med univerzama

Predstavniki zmagovalne ekipe Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za nagrado Netko (od leve proti desni): Blaž Rat, Jure Ahtik, Aljaž Podlogar in Matjaž Uršič <br />
Foto: Mediaspeed<br />
Predstavniki zmagovalne ekipe Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za nagrado Netko (od leve proti desni): Blaž Rat, Jure Ahtik, Aljaž Podlogar in Matjaž Uršič
Foto: Mediaspeed

Spletna stran Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je prejela strokovno priznanje Netko, ki ga vsako leto najboljšim spletnim projektom v državi podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Priznanje je prejela v kategoriji Digitalni nastop državne in javne uprave. Spletna stran je nastala kot rezultat projekta internacionalizacija Univerze v Ljubljani.

 

 

 

 

 

Podiplomska študenta Univerze v Ljubljani sta v nagrajeni nalogi pod mentorstvom prof. dr. Janeza Diacija razvila piezoelektrično deformabilno zrcalo, namenjeno preciznemu vodenju laserskega snopa.<br />
Foto: Texas Instruments Innovation Challenge (Twitter account: @AroundTI)
Podiplomska študenta Univerze v Ljubljani sta v nagrajeni nalogi pod mentorstvom prof. dr. Janeza Diacija razvila piezoelektrično deformabilno zrcalo, namenjeno preciznemu vodenju laserskega snopa.
Foto: Texas Instruments Innovation Challenge (Twitter account: @AroundTI)

Podiplomska študenta Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani Jaka Pribošek in Matija Brumat sta v močni mednarodni konkurenci na tekmovanju Texas Instruments Innovation Challenge – Europe Design Contest, ki ga vsako leto organizira korporacija Texas Instruments, osvojila prvo mesto. Gre za eno največjih tekmovanj na področju analogne elektronike in vgrajenih procesorskih sistemov v svetovnem merilu. Na njem je sodelovalo 320 ekip 187 evropskih univerz, skupno pa preko devetsto študentov.

 

 

 

 

 

Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2015
Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2015

Teden Univerze, ki ga vsako leto obeležimo v začetku decembra, ko Univerza v Ljubljani praznuje obletnico delovanja, smo najprej namenili predstavitvi najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani. Na osrednjem dogodku, slavnostni seji senata, smo podelili najvišja priznanja; častni doktor1, častni senator2, plakate Pro Universitate Labacensi3, zlate plakete ter svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

Študentom smo podelili Prešernove nagrade, priznanja za študijski uspeh in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Podelili smo tudi nazive zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, ki jih prejmejo upokojeni učitelji Univerze za pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge ter za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

 

1 Prof. dr. Bengt Winblad je prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju raziskav starostnih demenc in za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani.

2 Prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak je prejela naziv častna senatorka Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu Univerze in za dolgoletno izjemno umetniško in pedagoško delo na področju pianistike.
Znanstveni svetnik dr. Justin Teissie je prejel naziv častni senator Univerze v Ljubljani za dolgoletno sodelovanje pri vzgoji podiplomskih študentov, za podporo raziskovalnemu delu ter krepitvi prepoznavnosti Univerze v Ljubljani.
Prof. dr. Franz Leberl je prejel naziv častni senator Univerze v Ljubljani za izjemno zavezanost univerzalni akademski odličnosti in pomemben prispevek k dvigu kakovosti dela Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

3 Plakete Pro Universitate Labacensi na Univerzi v Ljubljani podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevajo k razvoju materialnih možnosti Univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev. V letu 2015 so plaketo Pro Universitate Labacensi pejeli: Krka, d. d., Novo mesto, Pahernikova ustanova, Skupina Brdo (Mihaela Bauman Podojsteršek, zaslužni prof. dr. Bojan Majes, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Janez Topovšek in prof. dr. Nikolaj Zimic).

 

 

Častni doktor Univerze v Ljubljani prof. Bengt Winblad
Častni doktor Univerze v Ljubljani prof. Bengt Winblad

Prejemniki plaket Pro Universitate Labacensi
Prejemniki plaket Pro Universitate Labacensi

Častni senatorji Univerze v Ljubljani: prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak (v sredini), znanstveni svetnik dr. Justin Teissie (desno) in prof. dr. Franz Leberl (levo)
Častni senatorji Univerze v Ljubljani: prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak (v sredini), znanstveni svetnik dr. Justin Teissie (desno) in prof. dr. Franz Leberl (levo)

Prejemniki nazivov Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
Prejemniki nazivov Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

 • Univerza v Ljubljani sprejeta v frankofonsko univerzitetno agencijo
 • Slovensko inovacijsko stičišče začne z delovanjem
 • Sodelavci z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prvi dokazali povezavo med virusom Zika in možgansko okvaro ploda
 • Slavnostni podpis prodajne pogodbe za nakup zemljišča kazina za potrebe Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani
 • Sklenjen Sporazum o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Gradcu
 • Sklenjen Sporazum o sodelovanju med Univerzo v ljubljani in Kyungpook univerzo v Koreji
 • Predstavitev Univerze v Ljubljani na sejmih izobraževanja EDUfair v Beogradu in Days of Education and Career v Skopju
 • Sprejem športnikov študentov Univerze v Ljubljani, udeležencev tretjih Evropskih univerzitetnih športnih iger
 • Podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo 2016
 • Študenti Univerze v Ljubljani začeli projekt izdelave avtonomne jadrnice, ki bo prva na svetu preplula Atlantik
 • Sprejem ‘Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani’
 • Evropski raziskovalni svet prof. dr. Tomažu Prosenu s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta
 • Zmaga študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v velikem finalu svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije
 • Organizacija tradicionalnega festivala Univerza gre na trg
 • Podelitev priznanj za pomembna umetniška dela