1. Poslovno poročilo rektorja 2015

Prenos znanja
Inovacijsko-razvojni inštitut (IRI)

Inovacijsko-razvojni inštitut (IRI) smo na Univerzi v Ljubljani ustanovili skupaj z desetimi tehnološko naprednimi in uspešnimi slovenskimi podjetji kot nepridobitni zavod pod javnim nadzorom. Njegov namen je pospeševati ustvarjanje, prenos, širjenje in uporabo znanja oziroma spodbujati integracijo inovacijskega trikotnika (raziskave-izobraževanje- inovacije) s prenosom rezultatov raziskav v prakso in njihovim tržnim izkoriščanjem.

Najpomembnejše aktivnosti IRI so bile v letu 2015 usmerjene na področje energetske prenove stavb Univerze v Ljubljani. Vzpostavili smo centralni informacijski sistem, v katerega smo vključili vse članice Univerze. Centralni informacijski sistem je podlaga za sprotno zajemanje podatkov o rabi energije in je trenutno edini tako obširni sistem energetskega knjigovodstva v Slovenji. V IRI s članicami Univerze sodelujemo tudi pri pripravi tehnične dokumentacije za energetsko prenovo stavb in jim svetujemo glede ukrepov varčevanja z energijo.

V letu 2015 smo uspešno končali projekt TRAP-EE (izobraževanje hišnih tehnikov/skrbnikov stavb) in začeli s koordinacijo novega projekta CompoHub. Ključni cilj novega projekta je razvoj izobraževalnega programa in spletne izobraževalne platforme za razvoj kompetenc delavcev na področju kompozitnih tehnologij.