Skoči na vsebino

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov

Priznanja podeljujemo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti.

Violinistka Katarina Kralj je izjemno profesionalno in sugestivno ter suvereno in muzikalno v prefinjenem klasičnem slogu podala zrelo interpretacijo v odličnem ansamblu s komornim orkestrom KOAG. Pri igranju kaže klasično stilsko muzikalnost, virtuoznost, zelo lep zvok in suvereno vrhunsko violinsko tehniko. Dve leti je v času študija na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani sodelovala kot članica Mladinskega orkestra EU in nastopila v številnih evropskih državah.

 

Violinist Nikola Pajanovič s svojimi koncerti in nastopi na tekmovanjih dokazuje, da je najpomembnejši violinist svoje generacije v Sloveniji. Ponaša se z izrednim obvladovanjem instrumenta in močno odrsko sugestivnostjo. V mnogih nastopih v Sloveniji in tujini se je izredno izkazal in daje upanje, da bo še razvil svoje poslanstvo velikega violinista in umetnika.

 

Urh Tacar že več let sodeluje pri urejanju obsežne zbirke študentskih grafičnih del na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in je nepogrešljiv sodelavec. Njegovo delo, pri katerem se je razvil v pravega poznavalca slovenske grafike, je izvrsten primer interdisciplinarnega angažmaja in praktične uporabe znanj, ki jih kot študent pridobiva med študijem.

 

Študenti industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani so s projektom storitvenega oblikovanja FUTR ZA JUTR razvili inovativen odgovor za problem zavržene hrane. Na mednarodnem tekmovanju Student Service Design Challenge 2021 so osvojili tretje mesto. Projekt je bil predstavljen na znamenitem tednu oblikovanja Dutch Design Week, kjer je bil izpostavljen kot eden najobetavnejših konceptov storitvenega oblikovanja v letu 2021. V začetku leta 2022 so projekt predstavili tudi v slovenskem paviljonu na sejmu EXPO v Dubaju.

 

Živa Kolenc je soavtorica pri treh znanstvenih člankih, objavljenih v revijah Frontiers in Endocrinology (IF = 6,05), OMICS: A Journal of Integrative Biology (IF = 3,97) in Andrology (IF = 4,45). Živa je izjemno motivirana študentka in se je ob študiju ves čas dodatno izobraževala. Prav tako je treba izpostaviti njeno kooperativnost, pozitivnost ter spoštljiv odnos do kolegov in učiteljev.

 

Uroš Mikanovič in Blaž Šenica na visoki ravni, vztrajno, teoretsko konsistentno in strokovno utemeljeno razvijata svoj projekt kritične obravnave arhitekture v oddaji Hertz Arhitektur na Radiu Študent. Oddaja se osredotoča na problematiko sodobne arhitekture in njenega mesta ter vloge v družbi. Je edina radijska oddaja z izključno tovrstno tematiko v slovenskem prostoru.

 

Študenti 2. stopnje Obramboslovja Ana Krenker, Rok Kovač, Andraž Tavčar in Matjaž Jazbec Leben so ob ruski invaziji na Ukrajino organizirali zbiranje pomoči v sodelovanju z ukrajinskim veleposlaništvom, Karitas in Fakulteto za družbene vede. Nagrajeni študenti so pokazali izjemno mero samoiniciativnosti, visoko stopnjo človečnosti in zavedanja, da je ljudem v vojnih razmerah treba pomagati.

 

Slovenska reprezentantka v smučarskih skokih Urša Bogataj, študentka Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 kot prva Slovenka postala dvakratna olimpijska prvakinja. Njeni izjemni dosežki so plod trdega dela in vztrajnosti. Njena mirnost, samodisciplina, odločnost, pogum in ekipni duh navdušujejo vedno znova. Postala je navdih študentom in potrditev, da je mogoče študijsko in športno kariero odlično usklajevati.

 

Študentke in študenti Oddelka za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so pripravili film in razstavo, ki na podlagi analize filoloških in zgodovinskih virov predstavljata bivanje Joannisa grofa Kapodistriasa, prvega predsednika moderne grške države, v Ljubljani. Natančno so locirali hišo, v kateri je bival, in raziskali podrobnosti njegovega bivanja v Ljubljani, v slovenščino pa prevedli in komentirali njegovo pismo, v katerem razloži svoj osebni odnos do grške vstaje. Del gradiva je bil prvič razstavljen leta 2021 na razstavi ob obletnici izbruha grške vstaje Veleposlaništva Republike Grčije v Sloveniji, razstava je bila isto leto na ogled na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, januarja 2022 pa v ljubljanski Mestni hiši.

 

Kevin Pelicon je v času epidemije covida-19 vodil koordinacijo študentov v epidemiološki službi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, skrbel pa je tudi za organizacijo dela, izobraževanje študentov in izdelavo protokolov dela, kar je pomembno prispevalo k zajezitvi širjenja okužb. Medicinska fakulteta je na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje Senatu predlagala, da Kevinu Peliconu podeli priznanje za posebne dosežke.

 

Študenti so na tekmovanju v virtualni izdelavi jekla »SteelChallenge-16« dosegli prvih pet mest med udeleženci Evrope, bivše Sovjetske zveze, Afrike in Bližnjega vzhoda. Tako kot prvo mesto Blaža Žerjava Jereba je treba nagraditi nesebično izmenjevanje znanja in izkušenj. Prav sodelovanje ekipe je bilo temelj velikega uspeha in zmage dobro pripravljenih študentov nad večjimi univerzami.

 

Metka Knez je doktorska študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. S svojimi aktivnostmi promovira položaj študentov s posebnimi potrebami ter razbija številne predsodke in stereotipe skozi sodelovanje v različnih projektih. Je tutorka za študente s posebnimi potrebami in za doktorske študente, koordinatorica tutorjev ter članica številnih komisij na fakulteti in Univerzi. Je tudi avtorica avtobiografske slikanice Miša, TomTom in Molly.

 

Aktivno deluje v študentskem svetu in študentski organizaciji Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Je tutorka in članica Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Aktivno deluje v Klubu posavskih študentov. Je članica mednarodnega odbora v Študentski organizaciji Slovenije. Na nacionalni ravni deluje kot članica Komisije za mednarodne mladinske politike v Mladinskem svetu Slovenije. Je tudi prostovoljka Zveze prijateljev mladine Krško.

 

Je članica Senata in Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter različnih komisij na fakulteti in Univerzi. Poleg obštudijskih dejavnosti je aktivna tudi na drugih področjih. Letos je ponovno obudila Študentsko sekcijo Združenja za socialno pedagogiko. Je aktivna prostovoljka na ZPM Ljubljana Vič-Rudnik. Trenutno vodi Študentsko sekcijo Združenja za socialno pedagogiko.

 

Sara Gorinjac si je med študijem nepretrgoma, neutrudno in nesebično prizadevala za dvig kakovosti študija in fakultetnega okolja tako za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani kot tudi širše. V študentskem svetu fakultete sodeluje kot aktivna članica že od prvega letnika svojega študija ter uživa veliko podporo in zaupanje študentske skupnosti na fakulteti. Kot članica Senata Pravne fakultete Univerze v Ljubljani aktivno zagovarja interese študentov, konstruktivno sodeluje z vodstvom fakultete in ostalimi predstavniki ter si prizadeva za čim bolj kakovosten študij in zdravo študijsko okolje.

 

Kiar Istinič je na fakulteti proaktivno deloval ter sodeloval pri organizaciji in koordinaciji številnih odmevnejših) projektov. Opravljal je ključno vlogo pri organizaciji izvedbe Dobrodelnega tedna Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2018 ter aktivno sodeloval pri vodenju športnih in turističnih dogodkov (MUNLawS18 Socials, Pravniki tečemo, organizacija spoznavnih dogodkov itd.). Nezanemarljivo je tudi samoiniciativno in aktivno sodelovanje pri koordinaciji obštudijskih predavanj, okroglih miz in sprejemu brucev, kjer je predvsem mlajšim kolegom približal vpogled v delovanje študentskega sveta in drugih obštudijskih dejavnosti, ki pomembno prispevajo h kakovosti študija.