Na Univerzi v Ljubljani se zavzemamo za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo in pomeni kršitev dostojanstva. Univerza v Ljubljani se zavezuje k ustvarjanju in ohranjanju akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na osebne okoliščine posameznika.

Okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo, je okolje, v katerem ni nadlegovanja, spolnega nadlegovanja, trpinčenja ali drugih oblik nasilja. Vsi na Univerzi v Ljubljani smo dolžni spodbujati in razvijati partnersko sodelovanje ter reševanje konfliktov in storiti vse, da se ne izvajajo aktivnosti ali povzročajo situacije, ki bi pomenile nespoštovanje dostojanstva. Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev.

Vsem študentom in zaposlenim, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, želimo zagotoviti varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov. Zato smo sprejeli Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki določa:

  • ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb,
  • postopek in ukrepe v primeru nespoštovanja dostojanstva.

Zaupna oseba

Žrtve nasilja lahko kontaktirajo zaupno osebo na kateri koli izmed fakultet ali akademij ali rektoratu.

Zaupna oseba

  • Zagotovi podporo, poskrbi za varen prostor za pogovor,
  • seznani s pravicami in informira o možnostih ukrepanja zoper izvajalca nasilja,
  • seznani z možnimi oblikami psihosocialne pomoči,
  • nudi drugo podporo pred in med postopkom prijave, če se žrtev zanjo odloči,
  • varuje vse podatke, s katerimi je seznanjena. Razkritje podatkov tretjim osebam je mogoče le, če se žrtev s tem strinja!

V primeru, da se žrtev odloči za prijavo nasilja, nadlegovanja ali trpinčenja, jo lahko poda dekanu ali rektorju.

Kontakti zaupnih oseb na fakultetah, akademijah in rektoratu Univerze v Ljubljani

Članica Ime zaupne osebe  Skupina Kontakt zaupne osebe
AKADEMIJA ZA GLASBO doc. dr. Katarina Habe katarina.habe@ag.uni-lj.si
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO Blaž Lukan blaz.lukan@agrft.uni-lj.si
Silva Bandelj silva.bandelj@agrft.uni-lj.si 
doc. dr. Nina Žavbi Nina.Zavbi@agrft.uni-lj.si 
Matjaž Zupančič matjaz.zupancic@agrft.uni-lj.si
Jožica Šmid jozica.smid@agrft.uni-lj.si
Tina Kolenik tina.kolenik@agrft.uni-lj.si
doc. dr. Maja Krajnc maja.krajnc@agrft.uni-lj.si
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE prof. mag. Milan Erič milan.eric@aluo.uni-lj.si
Urška Vavpotič  urska.vavpotic@aluo.uni-lj.si
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Maja Valič maja.valic@bf.uni-lj.si
Tomaž Šimec tomaz.simec@bf.uni-lj.si
Mag. Mateja Kregar Tršar mateja.kregar@bf.uni-lj.si
Dr. Andreja Čanžek Majhenič Andreja.Canzek@bf.uni-lj.si
EKONOMSKA FAKULTETA Mateja Kozole mateja.kozole@ef.uni-lj.si
Polonca Mikuž            polonca.mikuz@ef.uni-lj.si
dr. Nadja Dobnik        nadja.dobnik@ef.uni-lj.si
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO Katja Knez katja.knez@fa.uni-lj.si
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE doc. dr. Jernej Amon Prodnik jernej.amon-prodnik@fdv.uni-lj.si
Matjaž Štefančič  matjaz.stefancic@fdv.uni-lj.si 
doc. dr. Simona Zavratnik simona.zavratnik@fdv.uni-lj.si 
asist. Tonja Jerele Tonja.Jerele@fdv.uni-lj.si
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO prof. dr. Gregor Geršak gregor.gersak@fe.uni-lj.si
Barbara Baraga barbara.baraga@fe.uni-lj.si
FAKULTETA ZA FARMACIJO izr. prof. dr. Tihomir Tomašič  tihomir.tomasic@ffa.uni-lj.si 
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž mirjam.gosenca.matjaz@ffa.uni-lj.si 
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Aleš Golja ales.golja@fgg.uni-lj.si 
Peter Češarek peter.cesarek@fgg.uni-lj.si
Marjeta Kramar Fijavž  marjeta.kramar-fijavz@fgg.uni-lj.si
Romana Hudin  romana.hudin@fgg.uni-lj.si
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO prof. dr. Romana Cerc Korošec romana.cerc-korosec@fkkt.uni-lj.si 
izr. prof. dr. Janez Cerkovnik janez.cerkovnik@fkkt.uni-lj.si 
dr. Maja Belavič maja.belavic@fkkt.uni-lj.si
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO prof. dr. Irena Drevenšek Olenik irena.drevensek@fmf.uni-lj.si
doc. dr. Gregor Cigler gregor.cigler@fmf.uni-lj.si
Ivana Jug ivana.jug@fmf.uni-lj.si
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET izr. Prof. dr. Violeta Jurković violeta.jurkovic@fpp.uni-lj.si
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  doc. dr. Tomaž Dobravec  Tomaz.Dobravec@fri.uni-lj.si
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO izr. prof. dr. Jelka Zorn  jelka.zorn@fsd.uni-lj.si
as. dr. Mojca Šeme Mojca.Seme@fsd.uni-lj.si
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Anja Novak anja.novak@fs.uni-lj.si
Živa Jeran ziva.jeran@fs.uni-lj.si
FAKULTETA ZA ŠPORT izr. prof. dr. Tanja Kajtna tanja.kajtna@fsp.uni-lj.si
Maja Zdešar maja.zdesar@fsp.uni-lj.si 
dr. Janez Pustovrh janez.pustovrh@fsp.uni-lj.si 
FAKULTETA ZA UPRAVO doc. dr. Bruno Nikolić bruno.nikolic@fu.uni-lj.si
Sandra Pšeničny Sandra.Psenicny@fu.uni-lj.si
FILOZOFSKA FAKULTETA prof. dr. Barbara Pihler Ciglič  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader in študentke ter študente Barbara.PihlerCiglic@ff.uni-lj.si
prof. dr. Jasna Mažgon  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader in študentke ter študente Jasna.Mazgon@ff.uni-lj.si
doc. dr. Jasna Podreka  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader in študentke ter študente Jasna.Podreka@ff.uni-lj.si
doc. dr. Mojca Leskovec  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za nepedagoški kader Mojca.Leskovec@ff.uni-lj.si
doc. dr. Katja Mahnič  Zaupna za študente in študentke s posebnimi potrebami in posebnim statusom Katja.Mahnic@ff.uni-lj.si
MEDICINSKA FAKULTETA doc. dr. Nena Kopčavar – Guček  nenagucek@gmail.com
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA doc. dr. Tomislav Popit tomi.popit@ntf.uni-lj.si
doc. dr. Sabina Bračko sabina.bracko@ntf.uni-lj.si
PEDAGOŠKA FAKULTETA Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman   mija.klemencic@pef.uni-lj.si 
Doc. dr. Jurij Bajc   Jurij.Bajc@pef.uni-lj.si
Doc. dr. Veronika Tašner   veronika.tasner@pef.uni-lj.si
doc. dr. Polona Gradišek  Polona.Gradisek@pef.uni-lj.si
PRAVNA FAKULTETA izr. prof. dr. Luka Tičar Zaupna oseba za zaščito dostojanstva zaposlenih luka.ticar@pf.uni-lj.si
prof. dr. Katja Filipčič Zaupna oseba za zaščito dostojanstva in osebnosti študentk in študentov katja.filipcic@pf.uni-lj.si
TEOLOŠKA FAKULTETA doc. dr. Mateja Cvetek mateja.cvetek@teof.uni-lj.si 
doc. dr. Mateja Pevec Rozman mateja.pevecrozman@teof.uni-lj.si 
prof. dr. Branko Klun branko.klun@teof.uni-lj.si 
VETERINARSKA FAKULTETA doc. dr. Jožica Ježek Jozica.Jezek@vf.uni-lj.si 
doc. dr. Neža Grgurevič neza.grgurevic@vf.uni-lj.si
prof. dr. Robert Frangež robert.frangez@vf.uni-lj.si
ZDRAVSTVENA FAKULTETA izr. prof. dr. Tina Kavčič tina.kavcic@zf.uni-lj.si
doc. dr. Damjan Slabe damjan.slabe@zf.uni-lj.si
REKTORAT UL Renata Bogataj Špenko renata.bogataj@uni-lj.si 

Okrogli mizi: Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju

Nasilje ter njegovo prepoznavanje in preprečevanje so izjemno pomembne teme, zato je ključnega pomena, da ima vsakdo možnost, da se s to problematiko pobližje seznani.

Vabljeni k ogledu posnetkov okroglih miz z dne 9. 4. 2021, kjer smo govorili o prepoznavanju nasilja, ustreznem ukrepanju ob zaznanem pojavu nasilja, pomoči in podpori žrtvi nasilja ter o ničelni stopnji strpnosti do nasilja.