Kuratorij Knafljeve ustanove na Dunaju je objavil razpis za štipendijo Knafljeve ustanove za študijsko leto 2024/2025. Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju.

Datum objave

11. 4. 2024

Rok za prijavo

30. 6. 2024 do 23.59

Status objave

V teku

Tip objave

Javni razpis

Vsebinske oznake

Štipendije

Za štipendijo lahko zaprosijo diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani, ki imajo povprečno oceno 8 ali več in ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še niso dopolnili 30 let.