Na Univerzi v Ljubljani (UL) vzporedno z zagotavljanjem kakovosti (ang. quality assurance) uporabljamo tudi pristop izboljševanja kakovosti (ang. quality enhancement), ki se osredotoča predvsem na notranje dejavnike krepitve kakovosti oziroma na dejavnike razvoja visokošolskega zavoda. V veliki meri se tako zanašamo na tradicionalni komponenti zunanjega zagotavljanja kakovosti:

 • na zunanje akreditacije in evalvacije študijskih programov in zavoda ter
 • spremljanje rangiranja univerze, njenih programov ter področij na globalnih rangirnih lestvicah univerz in študijskih področij. 

Razvrščanje na rangirnih lestvicah

Rangirne lestvice so zasnovane na številnih kazalnikih, na podlagi katerih se posamezni univerzi oziroma študijskemu področju dodeli določeno število točk, ki temelji na kompleksnem ozadju. Kljub temu večina lestvic kot približek za ocenjevanje celovite kakovosti v večji meri upošteva predvsem kazalnike, povezane z raziskovanjem (EUA, 2020).

Rangirne lestvice spremljajo kazalnike na različne načine (javno dostopni podatki, ankete, podatki, pridobljeni neposredno od univerz) ter jim pripisujejo različno težo. Samo število točk in s tem rangirno mesto je v veliki meri odvisno od izbranih kazalnikov, višine deleža vrednosti posameznega kazalnika v odnosu do celote, uporabljene statistične metode za obdelavo podatkov ter zanesljivosti pridobljenih podatkov. Če bi se potemtakem na primer le vrednost deleža istih kazalnikov zvišala/znižala, bi to lahko znatno vplivalo na samo rangirno mesto. Pri interpretaciji položaja in sprememb na rangirnih lestvicah je zato treba upoštevati njihovo metodologijo.

slajd3

Namen rangirnih lestvic

Rangiranje visokošolskih institucij je globalni pojav, ki ima z vedno večjo vpetostjo univerz v mednarodno okolje vrsto različnih namenov. Prihodnjim študentom lestvice omogočajo primerjave in s tem lažje odločanje pri izbiri visokošolske institucije, predstavljajo kompas za zaposlovalce glede izbire kandidatov, omogočajo odkrivanje prednosti in slabosti posameznih univerz ter spodbujajo konkurenco in primerjave med univerzami.

Rangiranje UL na mednarodnih lestvicah

*UL redno poroča številnim mednarodnim rangirnim lestvicam

 • 601-700

  Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai Ranking) 2023

 • 621-630

  QS (Quacquarelli Symonds) World University Ranking 2024

 • 801-1000

  Times Higher Education (THE) World Universities Ranking 2024

 • 204

  QS Word University Rankings: Europe 2024 (prva izdaja te lestvice)

 • 801-840

  QS World Sustainability Ranking 2024 (druga izdaja s spremenjeno metodologijo)

Rangiranje UL na mednarodnih lestvicah: trendi za zadnje petletno obdobje

Uvrstitev UL na mednarodnih rangirnih lestvicah univerz (2019-2023)

Globalne rangirne lestvice Uvrstitev UL 2019 Uvrstitev UL 2020 Uvrstitev UL 2021 Uvrstitev UL 2022 Uvrstitev UL 2023
Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai Ranking) 501-600 501-600 501-600 401-500 601-700
QS (Quacquarelli Symonds) World University Ranking 591-600 601-650 591-600 601-650 621-630
QS Word University Rankings: Europe / / / / 204
QS World Sustainability Ranking / / / 501-550 801-840
Times Higher Education (THE) World Universities Ranking 601-800 801-1000 801-1000 801-1000 801-1000

Opomba: Rezultati po posameznih letih upoštevajo letnico izida rezultatov rangiranja.