Prorektor za področje internacionalizacije in kakovosti

Prof. dr. Boštjan Markoli je redni profesor za fizikalno metalurgijo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL NTF), kjer je leta 2000 doktoriral. Ukvarja se s karakterizacijo in razvojem novih kovinskih materialov. V 90. letih se je izpopolnjeval prek sodelovanja s Tehnično Univerzo v Muenchnu pri razvoju zlitin za AIRBUS 320 in Audi A6. Leta 2010 je kot štipendist norveške vlade gostoval na NTNU v Troendheimu na Norveškem, kot Fulbrightov štipendist pa je v letih 2011 in 2012 deloval na University of California, Berkeley, ZDA. V zadnjem obdobju kot član pridruženega laboratorija PACS2, ki deluje pod okriljem francoskega CNRS, sodeluje z Université de Lorraine v Nancyu. Na domači fakulteti je bil na več vodstvenih položajih, v obdobju 2017–2021 tudi dekan UL NTF. Izkušnje pri vodenju in ocenjevanju kakovosti dosežkov in procesov je nabiral tudi v gospodarstvu kot nadzornik v gospodarskih družbah.

Rezultate raziskovalnega dela publicira v uglednih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter redno sodeluje na mednarodnih znanstvenih srečanjih in je član mednarodnih strokovnih združenj.

Za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025 je bil izvoljen za prorektorja Univerze v Ljubljani za področje internacionalizacije in kakovosti.