Prorektorica za študijske in študentske zadeve

Prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat je redna profesorica za sociologijo kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL FF). Je diplomirana komparativistka in sociologinja kulture (1991); magisterij (1994) in doktorat znanosti (2000) je prejela na University of California, Davis, ZDA. Vodila je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Bila je članica strokovne skupine pri Evropski komisiji, in sicer na Direktoratu za kulturo in izobraževanje (2008–2009); predstojnica Oddelka za sociologijo (2009–2011); podpredsednica Akademskega zbora UL FF (2009–2013); predsednica znanstvenega sveta Zlati kamen (2011–2014). Leta 2012 je prejela naziv profesorice Jean Monnet. Od leta 2015 vodi interdisciplinarno in medinstitucionalno programsko skupino Družbena pogodba v 21. stoletju. Njena raziskovalna področja vključujejo evropske študije, sociologijo postsocializma, postkolonialno teorijo spola in nacionalizma ter vizualno kulturo. Je članica več mednarodnih uredniških odborov znanstvenih revij s področja sociologije in teorije kulture, avtorica več samostojnih znanstvenih monografij (dve prevedeni v angleški in hrvaški jezik) ter urednica prevodov teoretskih del s področja družboslovja in humanistike v slovenski jezik.

Za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025 je bila izvoljena za prorektorico Univerze v Ljubljani za študijske in študentske zadeve.