Veljavni pravni akti

Statut UL

Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22, 156/22, 64/23, 77/23, 112/23, 12/24, 30/24 in 39/24).

Obrazložitve sprememb statuta UL in pojasnila Statutarne komisije UL k Statutu UL so na tej povezavi.